ARVAMUS

RAIMOND PIHLAP: KOOLITOIT ON KALLIM KUI NAABRITEL, AGA MAKSA VEEL JUURDE?

Koolitoidu eest tuleb lapsevanematel nüüd hakata maksma. Kuid selle nähtava tagajärje kõrval on sügavamad lahendamata probleemid. Elva Teenused on rahahädas hoolimata sellest, et Elva vallas maksab laste toitlustamine ümberkaudsetest omavalitsustest kõige rohkem. Koolitoidu pakkumise korraldus vajaks kriitilist ülevaatamist, kirjutab Elva vallavolikogu liige Raimond Pihlap (Isamaa).

Koolitoit on Elvas ja ümbritsevates valdades olnud lapsevanematele ja lastele pikalt tasuta, kuid nüüd ühtäkki, olukorras, kus me oleme kindlasti rikkamad kui 5-15 aastat tagasi, on raha otsas ja vanematel tuleb hakata juurde maksma. 2017. aasta valimistel lubati koguni hommikuputru ja õhtuoodet tasuta tänaste võimulolijate poolt. Milles siis asi? Miks nüüd raha enam ei jätku? Soomes hakati koolitoitu pakkuma just selle pärast tasuta, et oli sõda. Meil aga lõpetatakse ära esimeste, märksa väiksemate probleemide tekkides. Küsimus on pigem selles, mida väärtustatakse, mida mitte. Ning ka selles, kas on oskust rahaga toime tulla.

SA Elva Teenused loodi valdade ühinemise järgselt Elva vallavolikogu poolt. Selle eesmärgiks on korraldada toitlustamine valla koolides ja lasteaedades ning tegeleda sihtasutusele tasuta kasutada antud köökide haldamisega. Nende ülesandeks on ka koolide haldamine ja korrashoid. Varem oli igal koolil ja lasteaial palgal oma kokad, kes said palka vallalt või oli toitlustus antud teha erasektorile. Võib-olla sai Elva Teenused loodud ülla eesmärgiga, kuid selle tegutsemisaastad on näidanud, et päriselus see asi ei toimi. Toitlustamine sellisel kujul ei tule lihtsalt mitte kuidagi omadega välja ja nii vajub ettevõte aasta-aastalt aina sügavamale miinusesse ning on tihti maksuvõlglane.

RUMAL MAKSULÕKS

Elva Teenused on tööjõumahukas ettevõtmine nagu toitlustusäri ikka. Selles töötab ligi 80 inimest ning aastased tööjõukulud moodustasid 1,5-miljonilisest käibest 900 000 eurot (andmed 2021. aasta majandusaruandest). Sellise majandamise juures on aga peidus üks maksulõks, millesse koperdamine on üsna rumal. Nimelt lisandub tööjõukulule sisuliselt veel 20 protsenti käibemaksu, sest sihtasutus esitab vallale arveid koos käibemaksuga. Seega kaotab Elva vald aastas ca 200 000 käibemaksuna, sest omavalitsus ei ole käibemaksukohustuslane ja ei saa sisendkäibemaksu tagasi.

Praegune lahendus pole osutunud õigustatuks, kuna kooli- ja lasteaiatoit on meie vallas oluliselt kallim kui naabrite juures. Näiteks Nõo vallas on koolide toitlustamine antud erakätesse. Hanke võitis Dussmann, toidukorra hinnaks tuli sõltuvalt klassist 1,2-1,37 eurot. Toitlustamine on diferentseeritud vastavalt õpilaste klassile, sest igaühele on ju selge, et esimese klassi juntsude ja 18-aastaste turskete sellide toitlustamine ei saa maksta ühepalju. Elva vallas arvestatakse toidukorda kõigile ühe valemiga ja juba see teeb süsteemi ebaefektiivseks. Tean, et konkreetselt Dussmanni osas on erinevatel aegadel olnud erinevaid hinnanguid, ka kriitilisi, kuid viimase aja tagasiside Nõost paistab olevat pigem positiivne.

Kui võrrelda Elva Teenuste pakutavate koolilõunate hinda (keskmiselt 2,7 eurot 2022. aastal) Nõo valla eratoitlustaja hindadega (1,2-1,37 eurot 2022. aastal), tekib küsimus Elva valla valikute läbimõelduses. Näiteks Puhja kooli õpilaste toitlustamisega kaotame või õigemini maksame selles võrdluses 54 000 eurot rohkem, Elva Gümnaasiumi puhul 225 000 rohkem ja kõikide Elva valla koolide osas ca 400 000 eurot aastaga rohkem.

„Lahenduse“ on vallavalitsus aga juba leidnud: alates 1. septembrist 2023 hakkab Elva vald toiduraha küsima igalt lapsevanemalt. Üks toidukord maksab lapsevanemale 90 senti. See teeb aastas kokku 160 eurot ühe lapse kohta. Kuhu kadusid põhimõtted, et koolitoit peab olema tasuta? Seda enam, et meie koolitoit on juba praegu oluliselt kallim, kui teistes valdades.

REFORMISIME EFEKTIIVSEMAKS? VÕI SIISKI MITTE?

Viimasel ajal tuleb järjest teateid pankrotiseisu sattunud omavalitsustest. Rõuge ja Põhja-Sakala vallad on juba sattunud tõsistesse finantsraskustesse. Kuidas siis nii – haldusreformi üks juhtmõte oli  ju efektiivsem finantsjuhtimine ja seeläbi ka omavalitsuste parem hakkama saamine? Suurem ühine eelarve, rohkem investeerimisvõimekust! Ometi oleme viis aastat hiljem finantstupikus.

Elva vallas liigume samuti kiiresti tupiku poole – meil puudub juba praegu finantsiliselt uute laenude teenindamise võimekus, mis tähendab, et me ei saa võtta laenu, et teha investeeringuid. See pole ime, kui valla finantsjuhtimine on tasemel, mida kirjeldasin eespool Elva Teenuste näitel.

Kahjuks Elva vallajuhid sellele probleemistikule tähelepanu ei pööra. Olen tõstatanud Elva Teenuste rahaliste raskuste teema rahanduskomisjonis, kuid abivallavanem Heiki Hansen vastas mulle selle peale lihtsalt, et „ma usaldan Elva Teenuseid“. Siin ei ole aga ju küsimus usaldamises, vaid olemasolevate ressursside parimas kasutamises.

Mis võiks olla lahendus Elva Teenuste osas? Kuna mitme aasta jooksul on selgunud, et selline ärimudel ei toimi ja ei hakkagi toimima, siis oleks aeg sellega lõpetada. Laste toitlustamisega ei pea tegelema vallale kuuluv sihtasutus. Väga vabalt võib minna tagasi vanale süsteemile, kus igas koolis tegutseb oma köögipersonal, kes on otse valla palgal. Teine variant on osta kogu teenus sisse hankekorras eraettevõttelt. Ka see oleks see odavam kui praegune süsteem, näeme seda ju ka oma naabrite pealt, kelle juures asjad niimoodi toimivad. Vaja on ennekõike häid lepinguid ja pidevat kvaliteedikontrolli.

Valla juriidilise keha üleval pidamine antud teenuse pakkumiseks peab olema finantsiliselt põhjendatud, kuid praegu ta seda ei ole. Igatahes vajab asi kiiremas korras lahendamist, sest me ei saa jääda lõputult koolitoidu hinda tõstma ja lootma selle peale, et lapsevanemad valla mitte kõige mõistlikuma ressursikasutuse kinni maksavad. 

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button