ARVAMUS

PRIIT VÄRV: MIKS MA OMA MAINE KAITSEKS ADVOKAADI POOLE PÖÖRDUSIN

Ettevõtja ja Elva vallavolikogu liige Priit Värv selgitab, miks pöördus ta vandeadvokaat Robert Sarve poole, et opositsioonilisele volikogu saadikule Mati Miilile nõudekiri saata.

Artiklis “Elva vallavolinike oma miljon” (01.09, Tartu Postimees) kasutab Mati Miil ebaõigeid faktiväiteid ning ebakohaseid väärtushinnanguid minu ja minu ettevõtte suhtes, viidates, et Priit Värv ja C.T. Grupp OÜ saavad ebaseaduslikke soodustusi. Lisaks eelpool nimetatud väidetele on veel mitmeid väiteid esitatud, mis kujundavad arvamust minust kui korruptiivsest volikogu liikmest ning ma võtan selliseid väiteid väga tõsiselt.

Artikli üheseltvõetav eesmärk on vähendada minu ja teiste artiklis nimetatud isikute usaldusväärsust volikogu liikme, ettevõtja ja ka tavakodaniku ning Elva valla elanikuna. Kinnitan veelkord, et mina ja minuga seotud ettevõtted ei ole saanud ühtegi soodustust, veel vähem ebaseaduslikku soodustust.

Hankeid saavad vaidlustada kõik osalejad

Samuti ei saa volikogu liikmeks olemist seostada asjaoluga justkui oleks Priit Värv nii tellija kui teenuse pakkuja rollis. Volikogu ei korralda ega vii läbi hankeid ning minul isiklikult ei ole võimalik mõjutada ei riigi-, ega lihthankeid, mida Elva vald korraldab, kuna nende läbiviimiseks on oma kord ning selle kallutatuse korral on võimalik kõikidel osalejatel esitada vaidlustus. Minule teadaolevalt on Mati Miil esitanud ja vastuse saanud põhjalikule päringule Elva vallast, mis üheselt samuti kinnitab, et kõik on toimunud seaduslikult, tuginedes Eestis kehtivale seadusandlusele. 

Portaalis “Elva Uudised” avaldatud artiklis “Sinu Elva vald topib su suu kinni – ja seda sinu enda raha abil” (19.09) jätkab Mati Miil minu laimamist, lisades naeruvääristavaid hinnanguid minu poolt enda kaitseks tehtud sammude osas ning püüab siduda enda laimukampaaniaga kogu valimisliitu Sinu Elva Vald. Antud artiklid ei anna kuidagi alust arvata, et volikogu liige Mati Miil sooviks algatada debatti volinike seotuste ja otsustusvabaduse üle, vaid on sihipäraselt tegelemas laimukampaaniaga.

Olen sündinud ja kasvanud tänase Elva valla piirides ning Elva valla kodanikuna olen oma tööd teinud nii volikogus kui ka ettevõtluses kirega, pidades silmas seda, mis on kodukohale hea, sealjuures panustanud arvukalt tunde vabast tahtest. Sõna on vaba, kuid see ei tähenda seda, et ebaõigete faktiväidetega minu ega ka kellegi teise nime ja kuvandi kuritegelikuks muutmine on aktsepteeritav. Leian, et selline käitumine ei ole eetiline ei valimiste ajal ega ka selle väliselt, mistõttu otsustasin enda hea maine ja nime kaitsmiseks kaasata juriidilist abi.

Kuna tegemist on minu hinnangul tahtliku laimuga, mis on mulle põhjustanud olulist kahju, siis mind esindab antud juhtumis Advokaadibüroo Emerald Legal vandeadvokaat Robert Sarv ja oleme edastanud Mati Miilile nõudekirja ebaõigete faktiväidete eemaldamiseks.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button