ARVAMUS

MATI MIIL: ELVA VALLAVANEMA PEAMINE TUNNUS ON VAIKIMINE

Uue vallavalitsuse sada päeva saab peagi täis. Olgu teemaks Verevi detailplaneering, Toomas Pauri töölevõtmine vallavalitsusse ebaselgel eesmärgil või koroonaviiruse kriis, vallajuht Heiki Hansenit pole enamasti näha ega kuulda. Küll aga on lükatud tanki ebameeldivat selgitama naiskolleegid, tõdeb vallavolikogu liige Mati Miil.

Elva vallale on vaja vanemat, kes suudaks valda väärikalt juhtida ja siinseid inimesi ühendada. Kahjuks on meil aga vallajuhiks saanud inimene, kellega ühe laua taga istumine ja vaidlemine pole auasi. Tundub, et tänane vallajuht Heiki Hansen on sellele ametipostile saamisega täitnud oma eluunistuse – juhtida valda. Varem oli ta pikalt abivallavanem ning veel enne seda mitte kõige edukam ettevõtja. Vallajuhiks sai ta tänavu veebruaris tinglikult öeldes tänu Porto Franco kriisile, kui eelmine valitsus kukkus, Elva senine vallavanem Toomas Järveoja Riigikokku siirdus ja Hansen tema asemele valiti. Uue vallavanema esimesed 100 päeva saab kohe täis ning kogu selle aja olen oodanud, et millal ta siis tööle hakkab.

Lükkab naiskolleegi kilbiks

Mis on üldse ühe vallavanema töö? Ta peaks olema liider, eeskuju, võtma sõna olulistes teemades, tooma inimesi ühe laua taha. Kindlasti ka üles ehitama oma meeskonna. Kahjuks pole näha, et midagi ligilähedastki toimuks. Elva valla viimase aja suurim kriis on seotud Verevi ranna-ala detailplaneeringuga. Selle poolt ja vastu on ilmunud hulgaliselt sõnavõtte ja arvamusi. Kõik tähtsad valla asjapulgad, abivallavanematest kuni ametnikeni, samuti volikogu liikmed, ettevõtjad ja elanikud on võtnud sõna. Kuid vallavanem vaikib, kui välja arvata korra sööst umbusaldusavalduse saanud Kertu Vuksi kaitsele (27.04, Elva Uudised).

Hansen on planeeringuga seotud konflikti inimeste ja vallavõimu vahel jälginud nagu luts kivi all ja lükanud tule alla oma noore naiskolleegi Kertu Vuksi. Nõrk, härra vallavanem! Asi näeb välja umbes samamoodi kui meil Eestis oleks mingi kõiki puudutav äkki tekkinud kriis ning valitsusjuht lihtviisiliselt ignoreerib teemat. Sama lugu on Covidi kriisiga – Hansenilt ei piuksugi, ei mingeid mõtteid reeglite täitmise vajalikkusest või julgustust lahenduse osas. Justkui ei puudutakski meid see teema. Eestis on samas mitmeid omavalitsusjuhte, kes ka viirusekriisis aktiivselt elanikega suhtlevad.

Kui vallad omavahel ühinesid, oli vallajuhtide üheks oluliseks ülesandeks eri piirkondade ühendamine ja ühe mütsi alla saamine. Meie-tunde saavutamine sellises suures vallas võtab aega ja see ei teki iseenesest. Hansen aga selliste tippide-täppidega ei tegele ja sellepärast käib Elva vallas endiselt piirkonniti kõva vastandumine.

Kuidas küpsisetorti tehakse

Seevastu on aga vallavolikogu liikmed korduvalt saanud vallavanemalt pahandada, et mispärast esitavad nad volikogu koosolekul küsimusi ja miks tõstatavad ebameeldivaid teemasid. Volikogu tahetaks nagu suukorvistada ja teha nii, et teatud asju isegi mitte ei arutataks. Tüüpiline Elva volikogu koosolek näeb välja nii, et jutt käib mingite väheoluliste teemade ümber ning välditakse päevakajaliste asjadega tegelemist. Näiteks viimasel volikogul ei rääkinud me sõnagi Kentsi paisjärvest või Rannu koolimajast, küll aga käis meil külas Rõngu vanadekodu juhtaja, kes jutustas, kuidas nad oma juures küpsisetorti teevad.

Eraldi väärib välja toomist vallavalitsuse liikme Toomas Pauri personaalküsimus, kelle puhul oli nii tal endal kui vallavalitsusel raskusi nii tööülesannete sõnastamisega kui ka senitehtu mainimisega (“Toomas Paur: Veel midagi korda saatnud ei ole, aga võtan hoogu” 03.02, Elva Uudised). Jätkuvalt istub meil vallavalitsuses inimene, kes ei tee mitte midagi ning saab ilusa olemise eest lihtsalt iga kuu 700 eurot pensionilisa. Parteist tuli käsk Paur palgale võtta? Küllap nii see ongi, sest mingeid teeneid Pauril Elva valla ees ju pole ning mingit lisaväärtust temalt vallajuhtimisse ei tule.

Tulen taas tagasi valdade ühinemise juurde. Sellest loodeti, et paraneb omavalitsuste juhtimiskvaliteet. Arvati, et suurematesse omavalitsustesse on lihtsam leida tööle paremaid spetsialiste. Kahjuks on vähemalt Elva näitel asjad läinud aga palju kehvemaks. Kui meil väikevaldades töötasid inimesed, keda huvitas kohapealne elu ja selle edendamine, siis nüüd aga on meil olulisi debatte vältiv Hansen ja Toomas Paur, kes enda sõnul “võtab hoogu”. Paljud küsimused aga käivad üldse vallajuhtidel üle mõistuse ning nendega siis ei tegeletagi.

Imestusväärne, et Reformierakonna pink on tõesti nõnda lühike, et mitte kedagi teist polnud panna juhtima Elva valda. Kedagi, kes oleks väärikas liider ja võtaks vastutuse ning saaks aru, et tema tegelikult tööandja on rahvas, mitte partei.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button