ARVAMUS

MÄRT MEESAK: OMAVALITSUSED TUGEVAMAKS, RIIGIREFORM ELLU, ETTEVÕTLIKKUS AUSSE

Vaja on ellu viia riigireform, et vähendada bürokraatiat; tugevdada omavalitsuste rahalist iseseisvust ning tõsta ettevõtlikkus rohkem au sisse, kirjutab Erakond Eesti 200 kandidaat Riigikogu valimistel Märt Meesak.

Minu silmis seisab Eesti teelahkmel. Kas me läheme ühiskonna ja riigina edasi või takerdume minevikku. Mina toetan ühiskonda, mis vaatab tuleviku poole. Soovin riigivalitsejaid, kes mõtlevad kaugemale kui üks päev või üks eelarveaasta. Veelgi hullem kui ei nähta kaugemale kui üks valimisteperiood. Kõik meie tänased riigi otsused ja sammud peavad olema läbi kaalutud ja süsteemsed, et kokku tuleks tervik. Praegu on liiga palju rapsimist ja meie vähese ressursi raiskamist. Visiooniga riigijuhte on vaja. Juhte ja poliitikuid, kes näevad ka puude taga metsa.

Olen olnud tegev kohaliku volikogu tasandil ja näinud poliitika tegemist ka seestpoolt. Kahjuks pean nentima, et tihti valituks osutudes jäädakse valijate jaoks kaugeks ja kaugele jäädakse ka oma lubadustest.  Mida pean oluliseks? Jääda iseendaks. Ma ei muutunud ise ega ei muutunud minu seisukohad kui olin valitud Konguta valla volikokku ning ma ei reetnud oma lubadusi ja põhimõtteid ka siis kui olin volikogu esimees.

ENNEM VÄHEMUSES KUI PÕHIMÕTTELAGEDAS ENAMUSES

Öeldakse, et võim muudab inimesi, kuid kõik, kes mind teavad, teavad ka seda, et mind see muutnud pole. Kavatsen ka Riigikogus jääda iseendaks ja oma põhimõtetele kindlaks. Olen küll siis vähemuses aga pigem seal, kui põhimõttelagedas enamuses. Minule saab kindel olla!

Pean olulisemaks kolme erinevat teemat. Esiteks on oluline lõpuks teha ära Eestis riigireform. Antud sõna on ümmargune ja vahest isegi ära tüüdanud, kuid oluline tegemata reform juba aastaid. Viimases koosseisus taaskord jäeti see sahtlisse ning puudus poliitiline tahe reformiga lõpuni minna.

Riigireform toob vähem bürokraatiat, käskivat ja kontrollivat ühiskonda ning inimesekesksema valitsemise. Valitsemise, kus poliitik või ametnik ei pea iga sammu koordineerima, heaks kiitma või menetlema. Usaldame oma inimesi ja ettevõtjaid ning loome ühiskonna, mis saab endaga hakkama! Loome sellise keskkonna, kus ühiskond ei sõltu poliitikute toetustest ja ei ole seega mõjutatud. Rohkem Eestile, mitte parteile mõtlevaid poliitikuid!

OMAVALITSUSED: TULEB MUUTA SISU, MITTE ÜKSNES PIIRE

Teine oluline teema on minu jaoks regionaalne areng ning ääremaastumise temaatika. Eestis ei ole 32. aasta jooksul tehtud regionaalsele tasemele mõtlevat poliitikat. Osa ühiskonnast on maha jäetud. Samas julgeolek algab justnimelt talust, külast ja kogukonnast. Kui maapiirkondades ei ole inimesi, on vastasel lihtne tulla üle piiri ja suurlinnade piiridele nii, et keegi seda ei märka.

Tuleb anda rohkem otsustusõigust inimestele lähemale. Selleks on vaja teha ära haldusreformi teine pool, mis tänaseks on kahjuks tegemata. Piirid küll muudeti, kuid sisu ei muutunud. Eesmärk saab olla ainult üks: tugevad omavalitsused, kes on niivõrd sõltumatud keskvalitsusest, et loovad ja põhjendavad enda valikuid oma elanikele kohapeal.

Selleks on vajalik omavalitsuste rahastamismudeli täielik reformimine, kus ka omavalitsustel tekiks enda tulubaas ning huvi ettevõtlust toetada või maksuraha koguda. Nii ei sõltu kooli või raamatukogu säilimine maapiirkonnas mitte keskvalitsuse tegemata jätmistest või tegevustest, vaid ikka kohalike inimeste enda otsustest. Selleks aga, et otsused oleks sõltumatud, vajab kohalik tasand ka enda sõltumatut maksubaasi. Ainult nii saavad otsused sündida koos kogukonnaga, kus on lisaks kohustustele ka võimalused ja valikud. Julgeolek algab meie enda kodust, kodukülast!

ETTEVÕTJATELE VÄHEM TAKISTUSI

Kolmas teema on ettevõtlus ja inimeste ettevõtlikus. Olen Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) juhatuse liige ning ettevõtlus läheb mulle väga korda, kuna oman ka ise
kahte ettevõtet. Neist üks tegeleb toitlustus- ja teine turismivaldkonnas. Mõlemad ettevõtted on registreeritud Elva valda. Ettevõtjaks olek ei tohi olla meie riigis ebamugav ja ebapopulaarne, vaid ühiskonnas hinnatud staatus. Vähem ametnikukeskset ühiskonda ja rohkem ettevõtlikkust! on minu moto, mille toon poliitikasse ja ühiskonda läbi enda. Vajalik on kiirem riik, odavamalt ja vähema ajakuluga. Vähem loosungeid, rohkem empaatiat!

Lisaks annan lubaduse. Kui ma osutun valituks, siis korraldan regulaarseid kohtumisi Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas oma piirkonna inimestega. Seda selleks, et anda oma tegemistest aru ja saada sisendit  ringkonna olulistest teemadest ja vajadustest. Mine kindlasti valima!

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button