ARVAMUS

KRISTINA ERMEL: ELVA VALLA KULTUURIELU VEDAMISEKS ON MITTETULUNDUSÜHINGUTELE TARVIS ROHKEM JÕUDU JA TOETUST

Valla kultuurielu edendamisel võiks delegeerida rohkem ülesandeid valla hallatavatelt asutustelt mittetulundusühingutele, kirjutab MTÜ Sooveere juhatuse liige Kristina Ermel Ulila Keskuse näitel. Tema hinnangul oleks selline lahendus kuluefektiivsem.

Ulilas toimub sel pühapäeval, 8. jaanuaril Tulepidu – korraldajad ootavad kella 17-st Ulila Suveaia tantsuplatsile kuuski põletama. Oma kuused võib soovi korral tantsuplatsile tuua endale sobival ajal kuni tulepeo alguseni kell 17. Korraldajad paluvad, et põletusele minev kuusk ei tohiks olla pakitud kilesse, kuusel ei oleks küljes ehteid, plastikut, riiet või muud mittesobivat materjali põletamiseks.

Ürituse on mitme osapoole koostöö märk, seda nii era- kui avaliku sektori poolelt, nagu see väikses kohas olema peabki – korraldajaks on Ulila suveaed Ülari Tootsi eestvedamisel, Tulepidu toetavad veel MTÜ Sooveere/Ulila Keskus, Eesti Kultuurkapital, Sound Group OÜ, Sõbra Pesa OÜ ja Elva Vald.

Väikestes maapiirkondades nagu Ulila ongi ehk õigem mitte üritada pidada mitut erinevat asutust, mis tegelevad eraldi laste, noorte ja täiskasvanutega, vaid selle töö teevad ära kogukonnakeskused ja mittetulundusühingud, mis pakuvad erinevaid tegevusi võimalikult laiale sihtgrupile ja kes saavad vallale oluliste tegevuse jaoks tegevustoetust.

HALLATAVAST ASUTUSEST MTÜ ALLA

Ulila Keskus oli 2017. aastani valla hallatav asutus, kuid endine Puhja vald sõlmis MTÜ-ga Sooveere halduslepingu Ulila Keskuse haldamiseks. Keskuses pakutakse nüüd erinevaid tegevusi nii väiksematele kui suurematele- toimuvad nii huviringid, väljasõidud, tähtpäevade tähistamised kui ka trennid ja erinevad kogukonnasündmused. Viimati ehk 18. detsembril tähistas Ulila Keskus kogu valla jõulupidu.

Miks ma sellest kirjutan? Minu hinnangul võiks Ulilas rakendatav mudel sobida vallas rakendamiseks laiemalt – delegeerida rohkem kultuuri- ja huvitegevust valla hallatavatelt asutustelt mittetulundusühingutele ja klubidele. Sel juhul tuleks ka mittetulundusühinguid rohkem toetada. Praegu on MTÜ-de tegevustoetus üsna pisike, kuid tulemused tegevusel üsna silmatorkavad. Samas on selline lähenemine kulu ja tulemuse suhtes ometi mõistlik, sest suur osa Elva valla tunnustatumatest üritustest on just sündinud eraalgatuse ja mittetulundustegevuse tulemusel.

SAAB HAKKAMA KA RENOVEERIMISEGA

Üks näide veel. MTÜ Sooveere esitas 2020. aastal Leader programmi taotluse Ulila Keskuse kahekorruselise hoone katuse renoveerimiseks, taotlus rahuldati ja remondiks saime programmist 53 000 eurot. 2021. aastal renoveeriti koostöös vallavalitsusega hoone katus ja siseruumid. Tegutsemistingimused paranesid oluliselt, hoone esimesele korrusele kolis Ulila haruraamatukogu ning teisel korrusel on kogukonnakeskuse ruumid. Värsked ja puhtad ruumid on andnud võimalusi rohkemateks ja mitmekesisemateks tegevusteks ning see on tervele Ulila piirkonnale suur võit.

Antud juhtum näitab, et renoveerimisi ja tegevusega sisustamisi saab edukalt läbi viia ka siis, kui vallahooned antakse mittetulundussektori hallata. Soovitan mõelda julgemalt, milliseid Elva valla teenuseid saab veel anda seltsidele, klubidele ja muudele MTÜ-dele, kelle tegevuses on kuluefektiivsus sageli parimal tasemel.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button