ARVAMUS

JUHANI JAEGER: ISAMAA VABASTAB ELVA VALLA PERED LASTEAIA KOHATASUST

Lastega perede toetamine peaks olema omavalitsuste prioriteet. Elva vald on piisavalt tugev, et vabastada lastega pered lasteaia kohatasust, kirjutab Isamaa vallavanema kandidaat Juhani Jaeger.

Eesti haridussüsteem on üldiselt korraldatud nii, et hariduse omandaja selle eest ise otse ei maksa. Alg- ja põhikoole, gümnaasiume, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole peetakse üleval riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarve abil. Erandiks on tänases haridussüsteemis lasteaiad, kus visalt rakendatakse kohatasusid.

Süsteem, kus haridus on üldiselt tasuta, kuid eelkooliealiste laste jaoks tasuline, on tervikuna ebaõiglane ja tasakaalust väljas. Kõlab lausa absurdselt, et lasteaias käimise eest tuleb maksta, aga ülikoolis saab perspektiivikal erialal tasuta omandada hariduse, mis peale ülikooli lõpetamist hakkab sisse tooma soliidset töötasu. Ainuüksi sel põhjusel peaks lasteaia kohatasud kaotama riigi tasandil viivitamatult ja kõigile.

Lastega perede toetamine aitab kaasa Eesti rahvuse kestmisele

Eesti riigi kõige tõsisem probleem on eestlaste arvukuse vähenemine. Ainus, mis päästab meie rahvust ajaloo hämarusse kadumast on lapsed. Arvestades tänast demograafilist olukorda peaks nii riik kui ka kohalik omavalitsus tegema kõik selleks, et toetada lastega peresid. Isamaa on seadnud rahvastikukriisi lahendamise oma prioriteediks juba palju aega tagasi. Eestis kehtib vanemapalk ja kolmanda lapse toetus.

Lasteaedade ülalpidamine on kohaliku omavalitsuse korraldada ja majandada. Kuni riik ei ole ühtselt korraldanud lasteaedade antava hariduse rahastamist ja lasteaedade kohatasu kaotamist, tuleb küsimusega tegeleda igal vallal ja linnal omal käel.

Kõik Elva valla pered vabastatakse lasteaia kohatasust alates 1. jaanuarist 2022.

Elva vald on täna rahaliselt piisavalt tugev, et vabastada kõik meie valla pered lasteaia kohatasust. Isamaa lubab kohatasude kaotamist alates 1. jaanuarist 2022. 

Pere taskust viib lasteaia kohatasu igas kuus 30-45 eurot lapse kohta. Lasteaia kohatasu maksab pere aastaringselt ehk 12 kuud aastas. Lasteaiakoha säilimiseks tuleb maksta ka siis, kui laps näiteks haigestumise tõttu lasteaias ei käinudki. Aastas maksab pere ühe lapse lasteaia käimise eest kuni 540 eurot, kui peres on lasteaias käivaid lapsi kaks, siis 1080 eurot. See on märkimisväärne summa, mille pere saaks kulutada näiteks lapse huviringidele või trennidele. Rääkimata sellest, kui oluline on tasuta lasteaiakoht peredele, kellele see on siiani käinud majanduslikult üle jõu…

Elva valla eelarvesse on käesoleval aastal planeeritud lasteaia kohatasusid 321085 eurot. Valla aastaeelarvest (ca 23 miljonit eurot) moodustab see vaid 1,4%. See on väike summa valla eelarvele, kuid väga oluline rahakoti täiendus väikelastega perede.

Kokkuvõttes on lasteaia kohatasude kaotamine suur samm Elva valla muutmisel ligitõmbavaks elukeskkonnaks noortele peredele. Kasvav ja tegus elanikkond viib elu edasi kogu inimühiskonnas, Eesti riigis ja meie väikeses Elva vallas.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button