ARVAMUS

JUHANI JAEGER: GÜMNAASIUMI REKONSTRUEERIMINE – KAS PLAANI PUUDUMINE ONGI MEIE PLAAN?

Elva vald kavandab Puiestee tänava gümnaasiumihoone rekonstrueerimist. Mida loodetakse saavutada, millist hinda maksab koolikogukond ja millised  küsimused ootavad vastuseid, arutleb Elva vallavolikogu liige Juhani Jaeger (Isamaa).

Puiestee tänava koolihoone ei vasta tänapäevase haridusasutuse vajadustele. Ruumipuuduse ja aegunud planeeringu tõttu on rekonstrueerimisplaanid justkui iseenesestmõistetavad. Vald kavandab investeerida gümnaasiumihoonesse 2 aasta jooksul 3 000 000 eurot. Vastuseta on aga põhiküsimus: mida kool nende miljonite eest reaalselt saab?

On vägagi kaheldav, kas planeeringu muutmine olemasolevate müüride vahel ikka leevendab ruumikitsikust. Küsitav on ka tulevase ruumikontseptsiooni vastamine 21. sajandi haridusasutuse vajadustele. Kui need kaks küsimust jäävad lahendamata, teeme me 3 000 000 euro eest lihtsalt “uut Pikka tänavat” – raha kulub, aga tulemus on rohmakas, ebafunktsionaalne ja ilmetu. 

Elva vald ei vaja igavat uut gümnaasiumi, ega ka kitsast või kohmaka planeeringuga hoonet. Ruumide mahu, funktsionaalsuse ja kaasaegsuse kõrval on aga teisigi küsimusi:

  • kas loodav planeering on kooliperele meelepärane?
  • kuidas toimub õppetöö ehituse ajal?
  • mis saab kui ehitus ei lõppe kavakohaselt 2022/23 õppeaasta jooksul?
  • kuidas on korraldatud huvitegevus ja spordikoolide töö ehitusperioodil?
  • kas peale mahukat ümberehitust lülitatakse hiljuti uuendatud ventilatsioon lõpuks sisse? 

Vallal puudub koolivõrgu strateegiline vaade

Kõige eelneva foonil vaevleb Tartu maanteel asuv algkoolihoone hallitusprobleemi käes, mida vallavalitsus ei plaanigi lähiaastatel lahendada. Hallitav algkool ja vägagi ähmane gümnaasiumihoone rekonstrueerimise kava on aga vaid sümptomid. Elva valda pikka aega painanud probleem on tervikliku strateegilise vaate puudumine piirkonna arengule. Haridusvaldkonna tervis on üks olulisemaid omavalitsuse elujõu indikaatoreid. Kui meie lastel on meie vallas hea olla, siis tahavad pered siin elada – tulla siia, jääda siia.

Kvaliteetne ja inimsõbralik haridusvõrk hõlmab endas hubaseid kodulähedasi lasteaedu ning alg- ja põhikoole, mis on sissejuhatuseks haridustee jätkamisele kõrge õppetasemega kaasaegses Elva Gümnaasiumis. Selline on kokkuvõtlikult Isamaa haridusprogramm Elva vallas.

Gümnaasiumi rekonstrueerimine tuleb võtta tähelepanu alla

Vallale on see viimaste aastakümnete üks mahukamaid projekte. Seda nii rahaliselt kui ka ühiskondlikult mõjult. Õnnestumise korral peitub siin suur arengupotentsiaal. Ebaõnnestumise korral on pilt aga kurb: vald investeerib miljoneid, aga haridusmaastik on… suhteliselt sama, mis täna.

Vallavolikogu arutas gümnaasiumi remondi teemat põgusalt 24. jaanuari istungil. Tegin volikogu esimehele ettepaneku, mida siinkohal kordan: Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimine tuleb võtta volikogus ekstra tähelepanu alla. Info vahendamine vallaelanikele on täna äärmiselt puudulik, mistõttu peab protsessi põhjalik kajastamine olema eraldi korraldatud.

Strateegiline küsimus seisneb aga selles, kas nõuka-aegse koolimaja reanimeerimine on mõistlik või on meie vald piisavalt julge, et ehitada uus gümnaasiumihoone, mis koos algkoolihoone, spordihoone, ujula ja ajaloolise Postipoiste elamuga saavad osaks Elva hariduslinnakust – parimast kogu Eestis. See investeering oleks pikk samm edasi Elva valla kujundamisel ligitõmbavaks kõrge konkurentsivõimega omavalitsuseks.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button