SPORT

FC ELVA ENDISELE TEGEVJUHILE MAREK NAARISELE MÄÄRATI TÄHTAJATU KEELD

09. aprillil määrati Marek Naarisele Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) distsiplinaarkomisjoni poolt tähtajatu treeneri ja ametiisikuna tegutsemise keeld.

EJL-i otsus tugineb distsiplinaarmääruse punktidel 4.1, mis sätestab et „isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides”, ning 4.3.7, mis räägib üldistest headest käitumisnormidest ja -tavadest, samuti treenerite eetikakoodeksil.

Eesti Jalgpalli Liidu poolt algatatud distsiplinaaruurimise käigus jõudsid liiduni andmed, mida 2016. aastal ei omatud. Lisaks saadi juurde uut infot ka hilisemast perioodist. 2016. aastal pidi Naaris pöörduma teraapiasse, viima läbi lepitusprotsessi, taanduma treeneritööst ja jääma koduklubi järelevalve alla.

Eesti Jalgpalli Liit vabandab Marek Naarise jätkamise eest noortekomisjonis peale kõnealuseid sündmusi.

Varasemalt ilmunud FC Elva pöördumine skandaali kohta – ALAEALISTELE LÄHENEMISE TÕTTU SKANDAALI SATTUNUD MAREK NAARIS TAANDUB FC ELVA TEGEVUSEST, JALGPALLILIIT ALGATAS DISTSIPLINAARASJA

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button