SPORT

ALAEALISTELE LÄHENEMISE TÕTTU SKANDAALI SATTUNUD MAREK NAARIS TAANDUB FC ELVA TEGEVUSEST, JALGPALLILIIT ALGATAS DISTSIPLINAARASJA

2016. aastal alaealistele seksuaalse lähenemise tõttu skandaali sattunud Marek Naaris taandub FC Elva tegevusest, klubi asub juhtima Margus Ivask, kes osutab samas, et eilses Eesti Ekspressi ja Delfi kajastuses on faktivigu. Eile kirjutas Ekspress sellest, kuidas treener saatis alaealistele peenisepilte ja tegi nilbeid pöördumisi. Loos väidetud, et klubi tegeles juhtumi kinnimätsimisega. Eesti Jalgpalliliit algastas Naarise suhtes distsiplinaarasja.

Jalgpalliliidu distsiplinaarasi algatati “seoses 17. ja 18. märtsil laekunud informatsiooniga, mis viitab heade käitumisnormide ja -tavade rikkumisele.” “Vastavat informatsiooni EJLil varasemalt ei olnud,” väidab liit. Ühtlasi EJL tuletab meelde, et kõik, kellel on antud teema või analoogsete olukordade kohta informatsiooni, on oodatud jagama seda e-posti aadressil fp@jalgpall.ee. Ühendust võtnud inimeste anonüümsus ja informatsiooni konfidentsiaalsus on garanteeritud. Toome FC Elva tänase pöördumise ära täismahus:

Eesti jalgpallimaastikul lahvatanud skandaali valguses pöördume oma klubi liikmete, lapsevanemate, sponsorite ja kõigi klubiga seotud vabatahtlike poole. 17.03.2021 uudisteportaalis Delfi avaldatud artiklis tuuakse välja meie klubi seotus 2016. aastal aset leidnud juhtumiga. Sooviksime üldsusele anda edasi oma vabandused ja oma täiendavad selgitused siis toimunu kohta. Klubi president ja juhatuse liige Margus Ivask on andnud omad selgitused ja kommentaarid Ekspress Grupi ajakirjanikele ja need on täies mahus ära toodud avaldatud artiklis.

Sooviksime juhtida tähelepanu järgmistele asjaoludele:

1. Artiklis ära toodud informatsioon sisaldab faktivigu ja ei kajasta meie arvates juhtunut objektiivselt. Artiklit läbiv versioon klubipoolsest maha vaikimisest ja treeneri vallandamisest ei pea paika. Artiklis “vilepuhujana” esinenud meie endise treeneri ja klubi vaheline vabatahtlikel alustel sõlmitud koostöö leping (avaldatud artikli materjalides) sõlmiti aastal 2014 ja lõpetati 2016. aasta veebruaris. Seega kaks kuud enne artiklis ära toodud sündmusi. Jalgpalliklubi lõpetas lepingu vabatahtlikuga hoopis teistel põhjustel: nimelt ei osalenud treener klubi töökoosolekutel ja ei täitnud temale pandud lepingust tulenevaid kohustusi.

Klubi tollane juht juhtis sellele probleemile tähelepanu juba 2015. aasta augustis ja 2016. aasta alguses otsustati poole kokkuleppel suhted lõpetada. Klubil on olemas kirjalikud materjalid ja tõendid nende tegevuste kohta. Väide, nagu oleks treener vallandatud tema tegevuse tõttu antud juhtumi kajastamisel, ei vasta tõele. Klubi reageeris juhtunule, viies läbi sisejuurdluse, teavitades intsidendist Eesti Jalgpalli Liitu ja oli ühenduses ka veebikonstaabliga. Konsultatsioonide tulemusena suhtlesime looga seotud tüdrukute vanematega, avaldasime siirast kahetsust ja vabandasime juhtunu tõttu tekkinud olukorra pärast. Meie vabandused võeti vastu.

Oma vigu avalikult tunnistanud klubijuht suunati vajalikule teraapiasse, klubis viidi läbi rida struktuurilisi muudatusi ja otsustati talle anda võimalus jätkata oma tegevust klubi administratiivse poole juhtimisel. Kahjuks peame täna tõdema, et oleksime pidanud viis aastat tagasi vastu võtma teistsuguse otsuse.

2. Nimetatud treeneri väide, et juhtunust teadsid kõik klubiga seotud treenerid ja klubi juhtkond, ei vasta tõele. Saan klubi juhina kinnitada, et olles selle endise treeneriga kohtunud, pole ma palunud temalt peale asjakohase informatsiooni mitte mingisuguseid teeneid asja maha vaikimiseks. Artiklis ära toodud sellekohane väide on pahatahtlik ja meie klubis töötavate treenerite head mainet kahjustav.

Tulenevalt eeltoodud sündmustest ja meie mainet kahjustavast meediakajastusest kutsus klubi juhatus 17.03 kokku laiendatud koosoleku, millel osalesid 17 klubi tegevusega seotud treenerit ja võtmeisikut ning juhatuse liiget.

Koosoleku käigus ja tänase päeva jooksul meile laekunud uue info põhjal leidis klubi juhatus ja personal, et Marek Naarise jätkamine jalgpalliklubis FC Elva ei ole kõik asjaolusid arvesse võttes enam võimalik. Marek Naaris on tagasi kutsutud nii juhatuse liikme kui tegevjuhi ametikohalt. Kuni töörahu täieliku taastamiseni ja muudatuste läbiviimiseni juhatuses täidab tegevjuhi kohuseid klubi president Margus Ivask.

Oleme klubina alati olnud avatud ja näoga oma poolehoidjate, toetajate ja liikmete poole. See jääb nii ka tulevikus. Vabandame kõigi nende meile oluliste inimeste ees, kes antud loost end puudutatuna tunnevad ja saame kinnitada, et klubina mõistame hukka igasuguse ebaeetilise käitumise, mis 2016. aastal meie klubis aset leidis. Ükski klubi juhtivpersoonidest ei tolereeri sellist ja ka muud laadi ebaeetilist käitumist! Oleme omapoolsed selgitused ja kommentaarid andnud läbi klubi presidendi ja saame kinnitada, et oleme valmis igakülgselt ja ausalt osalema nende juhtumite täiendaval uurimisel, juhul kui see peaks vajalik olema.

Jalgpalliklubi FC Elva president Margus Ivask.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button