ARVAMUS

BIRGIT LÕHMUS-KOMLEVA: KES SOOVIB PALUPERA PÕHIKOOLILE LÜÜA VIIMAST KOOLIKELLA?

Kui arutelud kooli sulgemise üle peaksid arengukava kohaselt algama hetkest, mil laste arv koolis langeb alla 50, miks siis Elva vald asub kooli tükeldama juba 58 õpilase juures, küsib Hellenurme kogukonnaaktivist ja Elva vallavolikogu liige (EKRE) Birgit Lõhmus-Komleva.

Palupera Põhikoolis on tänaseks antud haridust 247 aastat, millest 90 aastat on tegutsetud Palupera mõisahoones. Koolil on pikk ajalugu, mis näitab, kui suur tähtsus on kohalikul koolil. Kui poleks kooli, ei ole maakohas ka elu.

Elva vallajuhid on mures kahaneva laste arvu pärast Palupera Põhikoolis. Tegelikult on kõik see vaid prognoos ja numbrid Exceli tabelis. Täna käib Palupera Põhikoolis 58 õpilast. Arutelud kooli sulgemiseks peavad algama, kui laste arv langeb alla 50 õpilase, nii väidab „Elva valla arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027“ (vastu võetud 25.09.2023 nr 35).

Kogukond ei mõista, miks on kooli hävitamisega nõnda kiire. Jah, nimetan seda hävitamiseks, sest koera saba maha võtmine jupi kaupa ei leeveneda olukorda, vaid teeb selle piinarikkamaks. Kui kaob III aste, muutub kool peagi algkooliks ja nii see sulgemine tuleb.

SUUND AINULT ÜHELE VARIANDILE

Paljud lapsevanemad, kellel käib koolis kaks-kolm last,  viivad oma lapsed kõik ühte kooli, kuna logistiliselt ei ole otstarbekas viia üks laps Paluperra ja teine Otepääle. Jah, just kõrval olevasse Otepää valla kooli, kuna Elva linna kooli ei soovita viia oma noori lokkava vägivalla pärast. Vald paneb meie noored situatsiooni, kus kombinaatkoolides peavad meie lapsed õppima ellu jääma, mis iseenesest ei ole halb omadus, aga hariduse saamine jääb sellisel juhul teiseks prioriteediks.

Esimene kohtumine toimus Palupera Põhikoolis 9. novembril 2023, kus Elva vallavalitsus korraldas kooli reformiva avaliku arutelu. Vald lõi letti kolm stsenaariumi: Palupera Põhikool sulgeda, jätkata 6-klassilisena või viia  Rõngu Keskkooliga ühendjuhtmise alla. Üsna kiirelt taipasid kogukonnaliikmed, et kõik need kolm varianti on lõppkokkuvõttes ikkagi kooli sulgemine. Kui kogukond hakkas jooksvalt arvamusi avaldama, soovis abivallavanem ruumist lahkuda, öeldes: „Kakelge ise edasi.” Jäi mulje, et kui kogukond ja lapsevanemad vallavalitsuse käskudele ei allu, siis pole neil ka meile midagi rääkida. Kuidas meie vallavalitsejad käituvad oma valla rahvaga, on seetõttu omaette lugu.

Teine arutelu, kui nii saab selle kohta öelda, toimus 08.02.2024. Pigem oli see vallavanem Priit Värvi ja abivallavanem Heiki Hanseni etteaste, kuidas kooli hävitada. Rahvale esitleti ettepanek liita Palupera Põhikool Rõngu Keskkooliga, kolida III kooliaste Rõngu Keskkooli õppehoonesse, mistõttu oleks Rõngu Keskkool kahes õppehoones.

Palupera põhikool õhtuhämaruses (Erakogu).

Selliselt kaob Palupera kool kui asutus ja nimi. Lapsed ei pruugi saada käia enam võistlemas Palupera kooli nime alt. Kas Palupera lapsed enam üldse saavad käia võistlustel ja olümpiaadidel, kui liitmine tehakse? Sügavalt kaheldav, ikka eelistatakse suuremat kooli. Palun lugege korraks veel neid erinevaid kooli hävitamise stsenaariume. Lihtsalt sõnademäng ja justkui oleks vallavalitsus meile esitanud hiilgavaid plaane. Kuhu jäi ettekandes variant: „Kuidas kooli säilitada?” Vallavalitsusel ei olnud ja kahjuks ei tule ka sellist versiooni.

NUMBRID ILMA SELGITUSETA

Arvutused, mida meile esitleti, olid naljanumber – kui lihtsalt meid üritati ära lollitada. Kuidas olid tabelitesse toodud lihtsalt numbrid? Ei selgitust, ei valemeid. Kuidas arvudeni jõuti, ei osanud ka Elva vallavalitsejad kommenteerida.

Pakkusime kogukonna ja lastevanematega lahenduseks, et vald võiks tulla ja olla abiks, et tuua kool nähtavamale. Hetkel on küll olemas Facebook ja koduleht, kuid turunduse koolituse läbinuna näen, et need ei toimi piisavalt. Lihtsalt piltide ja tekstide lisamine ei too kooli nähtavale. Kogukond on andnud oma väljundid, mida ja kuidas teha, et III aste säiliks, kuid vallavalitsejate jaoks ei ole ükski ettepanek piisavalt mõjuv!

Miks on küll Palupera Põhikooli direktor kooli III astme kaotamise poolt? Seda teab vaid tuul ja asjaosalised ise. Direktor, kes peaks olema patrioot, seisma kooli eest viimse hingetõmbeni, võitleb hoopis kogukonnale vastu. Vahemärkusena toon välja, et direktor lubas 2024. aasta sügisest minna nautima oma väljateenitud puhkust pensioni näol. 

08. veebruari koosolekul võttis direktor pidevalt sõna vallavalitsejate kaitseks ja kogukonnale vastu seistes. Jääb saladuseks, kes kelle sõnadega tegelikult räägib.

Direktor väidab, et väike kool ja väheste õpilaste arvuga noored ei sotsialiseeru piisavalt. Siinkohal tahaks vastu väita – kõik lapsed ei ole mõeldud mammutkoolidesse, lisaks on väikeses koolis õpetaja jäägitu tähelepanu. Väga valusalt kriipis kõrvu direktori väide, et kool ei saa käia olümpiaadidel, kuna ühe õpilasega sinna ei minda. Kas see on siis mingist ajast muutunud? Kui mina koolis käisin, siis käidigi olümpiaadidel 1–2 õpilasega. Teiseks väidab direktor, et õpilased ei saa käia võistlustel. Samas, kui lööme lahti interneti, siis leiame küllalt konkursse, kus Palupera Põhikooli õpilased on osalenud.

LASTEAIA JAOKS ON RAHA, KOOLILE MITTE?

Lisaks kooli III astmega sulgemisega tuli vallavalitsejatel hiilgav plaan kolida lapsed Hellnurme mõisast Palupera kooli. Siinkohal märgin kohe ära, et lastevanematele see ei sobi. Abivallavanem ütles, et nad soovivad lasteaia viia Palupera Põhikooli mõisahoone keskele ning kool jääks sellest kummalegi poole.

Kas saab veel ebaadekvaatsemat juttu olla? Mis saab lasteaialaste lõunaunest kui kahele poole jäävad koolilapsed? Lasteaed ei sobi sellesse hoonesse. Seal on ahiküte, mis on lasteaedades keelatud. Aga vaat, meie vallavalitsejad leiavad raha, et hakata Muinsuskaitse all olevas hoones küttesüsteemi uuendama, millele lisaks tuleb ruumid lasteaiale sobivaks renoveerida. Selleks tundub olevat vahendeid, aga kooli jaoks ei leidu.

MÕIS LÄHEB MÜÜKI?

Lasteaia kolimise ühte eesmärki võisime kuulda 6. veebruaril Hellenurme lastevanemate koosolekul, kus abivallavanem Heiki Hansen otseselt ei kinnitanud, aga nagu ikka ühele vilunud poliitikule kohane, poetas mokaotsast, et jah, Hellenurme mõis läheb müüki.

See ei sobi meie kogukonnale. Hellenurme mõis on meie vara, meie, kes me elame selles kogukonnas! Vallal oli plaan mõisasse kolida teenuskeskus koos raamatukoguga ning noortekeskusega – see oleks ka kogukonna poolt väga arvestatav plaan, kuid plaaniks see jäänud ongi.

Elva volikogust 1/3 ei ela Elva vallas ja need siin mitte elavad volikogu liikmed hakkavad 4. märtsil otsustama, kas meie maakoolid tuleb ära reformida. Me ei soovi, et laste elu vuhiseks mööda bussi oodates ja bussiaknast välja vaadates.

Loodan südamest, et iga liige Elva vallavolikogus hääletades mõistab, kui tähtis on kodulähedane kool meie noortele, tulevastele maksumaksjatele! Oleks paslik lõpetada Publilius Syrus tsitaadiga: „Vaid rumalad põlgavad haridust.”

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button