ARVAMUS

AIVAR ÕUN: MIDA EKRE SOOVIB ELVA VALLA JAOKS TEHA

Tuleb vähendada abivallavanemate arvu ja liita osakondi, sest vallaaparaat on kasvanud suuremaks kui oli enne valdade liitmist, kirjutab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Elva piirkonna juht Aivar Õun.

Osaleme Elvas valimistel esimest korda ja kohe täisnimekirjaga. Meie nimekirjas kandideerib 31 inimest ja nendest keegi ei ole omavalitsuse palgal. Meie nimekirjas on ettevõtjaid, poliitikuid, omavalitsustegelasi, pensionäre ja ka tavalisi tööinimesi.

Mida me siis lubame? Meie peamine lubadus on seotud valla valitsemisega – nimelt lubame inimeste arvamusi arvestavat ja avatud vallavalitsemist. Lubame enne vallaelanikega asjad läbi arutada kui otsuseid teeme. Et ei juhtuks nii, nagu juhtus Puhja vana koolimajaga, Verevi detailplaneeringuga, Pika tänava puude maha võtmisega jne.

Veel soovime üle vaadata vallavalitsuse struktuuri. Meie lubadus on vähendada abivallavanemate arvu ja ühendada vallvalitsuse osakondi. Tänases vallavalitsuses on töötajaid rohkem kui enne valdade liitmist eraldi olevates valdades. Ehk siis – vallavalitsuse töö tuleb muuta efektiivsemaks ja dokumentide menetlemine kiiremaks. Viimane puudutab näiteks ehituslube.

Meie kõige kallim lubadus on tasuta toit lasteaedades. Meie konkurendid on arvutanud välja , et see maksab 600 000 eurot. Samas kooliõpilased saavad tasuta toidu ja miks ei võiks olla nii ka lasteaias. Raha lubaduse täitmiseks tulekski omavalitsuse töö efektiivsemaks muutmisest. Ka suureneb igal aastal valdadele eraldatav riiklik raha. Lubame säilitada kõik olemasolevad koolid ja lasteaiad.

Ujula peab tulema, aga mitte Verevi äärde

Ehitame Elvasse ujula, aga mitte Verevi järve äärde. Verevi on Elvale märgilise tähtsusega ja sinna sobiks ainult rannamaja koos riietusruumide ja muude abiruumidega.

Veel lubame takistada lageraieid RMK metsades tiheasustatud alade ümber. Riigimetsad on kogu Eesti inimeste vara ja meil on õigus siin kaasa rääkida. Aastaid tagasi võeti Peedu küla kõrvalt mets maha, mis leidis kajastuse ka meedias.

Me restaureerime ka vana Puhja koolimaja ja anname selle kogukonna käsutusse. Maja ei ole üldse nii halvas seisukorras kui vallavalitsus väidab. Tänagi on seal käimas kasutatud riiete müük. Kahetsusväärselt soovis vallavalitsus koolimaja lammutada. Tänu Puhja inimeste reageeringule on praegu lammutamise plaan peatatud, aga ei ole teada kauaks.

Lubame ehitada Käärdisse lasteaia, mis on täitmata valdade ühinemislubadus. Teiste meie valimislubadustega on võimalik tutvuda valimiskampaanias ja veebi vahendusel.

Tulge kõik valima, sest ainult nii saate kaasa rääkida kohalike asjade korraldamisel.

Aivar Õun on EKRE Elva piirkonna esimees.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button