UUDISED

VASTUSEIS HOOLDEKODUDE ÜHENDAMISELE VIIS UDERNA HOOLDEKODU JUHI AMETIST

Uderna Hooldekodu SA nõukogu otsustas eilsel koosolekul lõpetada juhatuse liikme Anne-Aime Soesoniga leping alates 28. märtsist ning nimetada uueks juhatuse liikmeks Rõngu Hooldekodu SA juhatuse liige Anneli Salumaa, teatas Elva vallavalitsus. Uderna ja Rõngu hooldekodude nõukogu liikme Marika Saare sõnul on tagasikutsumise põhjuseks juhatuse liikme otsus mitte teha koostööd Uderna ja Rõngu hooldekodude ühendamise protsessis. 19 aastat hooldekodu juhtinud Anne-Aime Soeson ise aga leiab, et ühinemise korral hakkab teenus alla käima, sest kui üks juht on kolme maja peale ning käib majas vaid korraks, hakkab töö logisema.

Vald teatab, et nõukogu on ühinemise ettevalmistuse käigus tuvastanud mitmeid vajakajäämisi juhatuse töös, sealhulgas raamatupidamise ja toitlustamise korralduses. Majandustegevuse auditi käigus on ka audiitor juhtinud tähelepanu olulistele vigadele raamatupidamises ning nõukogu liikmete hinnangul ei vasta hooldekodu toitlustamise korraldus sotsiaalministri määrusele. Lõpliku hinnangu toitlustamise kvaliteedile annab riiklikku järelevalve menetlust tegev terviseamet.  

Nõukogu liikme Marika Saare sõnul on tal kahju, et Uderna juhatuse liikmega tuli leping lõpetada enneaegselt. “Hindan väga tema panust südamega tehtud töö eest mõisa arendamisel,” ütles Saar. 

Rõngu Hooldekodu SA ja Uderna Hooldekodu SA ühendamise eesmärk on vallavalitsuse kinnitusel tagada kõrge kvaliteediga hooldusteenus, maksta töötajatele konkurentsivõimelist töötasu ning läbi administratiivsete tegevuste dubleerimise vähendamise kasutada ressursse tõhusamalt. “Usun siiralt, et ühendamisest tekkitavate võimaluste võimendamine ja riskide maandamine aitab senisest enam kaasa hooldekodu kvaliteedi tagamisele ja töötajate väärtustamisele,” ütles Saar vallavalitsuse teates.  

Anne-Aime Soeson ütleb, et oli algusest peale selle liitumise vastu ja jäi selleks lõpuni. Tema hinnangul ei suuda ükski inimene teha korralikult tööd kolmes majas ja nii on karta, et teenuse tase käib alla. “Ühinemisele ei ole tehtud konkreetset ettevalmistust, korralikku analüüsi. Me pole näinud mingeid arve, ainult ümmargune jutt kvaliteedist,” sõnab kokku 47 aastat selles majas töötanud Soeson. Tema hinnangul oli ühinemisprotsessi ettevalmistus ka vaimselt väga ebameeldiv, otsiti kollektiivi tööst vigu ning valla esindajate käitumine oli üleolev ning töötajaid alandav.

Uderna hooldekodu. Foto: Anne-Aime Soeson

Hooldekodude nõukogu liikmed otsustasid sihtasutused ühendada veebruari alguses, oluliste põhjustena tõstsid nõukogud esile nii kaasaegse juhtimisstruktuuri loomise vajaduse kui tõsiasja, et juulis jõustunud riiklik hooldereform paneb Elva vallale senisest suurema rahalise koormuse. Vallavalitsus teatab, et praeguseks on nõukogu juba võrdsustanud Uderna hooldustöötajate palgad Rõngu hooldekodu hooldustöötajate palkadega. 

Liitumisprotsessi järgmise sammuna on kavas sõlmida liitumisleping, mille kohaselt Rõngu Hooldekoduga ühineb Uderna Hooldekodu, uue asutuse nimeks jääb SA Rõngu Hooldekodu. Liitumislepingu kiidab heaks sihtasutuse nõukogu ja kinnitab vallavolikogu. Vallavalitsuse ja nõukogu esindajad on ühinemise asjus kohtunud mõlema hooldekodu töötajatega kahel korral.  

Kokku on kahes hooldekodus 129 klienti, hooldustöötajaid on Rõngus 18 ja Udernas 9. 2002. aastal asutatud SA Rõngu Hooldekodu asub Rõngu alevi keskmes. Uderna Hooldekodu asub 1880. aastal ehitatud ajaloolises Uderna mõisas. 

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button