UUDISED

VAATA, MILLINE NÄEKS VEREVI RAND VÄLJA KAVANDATUD MÕÕTMEIS RANNAHOONEGA!

Verevi järve rannaala detailplaneeringu kavandid tegi 2019. aastal arhitektuuribüroo Artes Terrae, kelle kavandeist vaatab vastu kuni kolmekorruseline rannahoone, mis teeb vaate Tartu maanteelt Verevi rannale senisega võrreldes sootuks teistsuguseks. Dokumendi alguses antakse teada, et detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalused kaasaegse supelranna väljaarendamiseks koos rannahoone-ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega.

“Kavandatav hoone planeeritakse ajalooliselt väljakujunenud rannahoone asukohta, mitmefunktsioonilisena ja aastaringse kasutusega,” ütleb detailplaneering. “Hoonestusala on planeeritud Tartu maantee äärde vana rannahoone (1930ndad) asukohta,” selgitab dokument.

Planeeringudokument teatab veel mitmes kohas, et “terrasside ehitamiseks on laiendatud hoonestusala kümne meetrini veepiirist. ” Esmaspäevasel istungil võttis Elva vallavolikogu detailplaneeringu vastu.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button