UUDISED

MIDA VASTAS ELVA VALLAVALITSUS PRIIT VÄRVI ETTEVÕTTELT TELLITUD TÖÖDE KOHTA?

Seoses 22. augustil portaalis Elva Uudised avaldatud vallavolikogu liikme Mati Miili avaldusega „Mati Miil tunneb huvi vallavolinik Priit Värvi ja valla vaheliste tehingute seaduslikkuse vastu” ning samateemalise arupärimisega vallavolikogu 23. augusti istungil, selgitab Elva vallavalitsus tõstatud teemat ja valla hankekorda. Vallavalitsuse vastusest selgub, et hetkel on vallavolinik ja ettevõtja Priit Värvi ettevõtja C.T. Grupp täitmas kahte pooleliolevat tööd Puhjas ning küsitud perioodil varasemalt võitnud veel ühe hanke Puhjas.

Esiteks soovib vallavolikogu liige Mati Mill teada, kuidas seisab vallavalitsus Elva valla elanike huvide eest ning väldib huvide konflikti, mis tema hinnangul tekib sellest, et Värv on ühest küljest volikogu liige, aga samas ka valla hangitud tööde teostaja. 

“Vallavolikogu ja vallavolikogu liikmed ei osale hangete ettevalmistamisel, hindamisel ega võitja väljaselgitamisel ning lepingute sõlmimisel,” vastab vallavalitsus arupärimisele. “Vallavolikogu liikmed on varasemalt rõhutanud, et hangetel tuleb anda võimalus osaleda ka kohalikel ettevõtjatel ning nii on lähtutud sellest põhimõttest ja vallavalitsuse hankekorrast. Elva vald ja selle hallatavad asutused on aja jooksul ostnud teenuseid ka teistelt vallavolikogu liikmetega seotud ettevõtetelt. Ettevõtjate informeerimiseks saadetakse hanketeateid ka valla ettevõtjate infolisti ning jagatakse infot valla kodulehel ja äpis.” 

Mati Miili arupärimises soovitakse saada ka ülevaade Elva valla või valla allasutuste ja C.T. Grupp OÜ vahel toimunud tehingutest perioodil 01.01.2018-30.06.2021. “Sel perioodil on riigihanke piirmäära ehk 150 000 eurot ületavaid hankeid C.T Grupp võitnud ühe – Puhja seltsimaja fassaadi uuendamine,” vastab Elva vallavalitsus. “Praegu on selle ettevõttega pooleli kahe lepingu täitmine: Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamine ja Puhja päevakeskuse evakuatsiooniväljapääsu ehitus.”

“Lisaks ei ole ühegi hanke puhul tehtud lisarahastust peale hankelepingu sõlmimist. Mati Miili avalduses kirjas olev väide „Avalikkusele on varem teatavaks saanud asjaolu, et lepingu täitmise käigus on C.T Grupp OÜ-lt tellitud tööde maksumus ootamatult olulisel määral suurenenud võrreldes esialgse pakkumisega” on valeväide ning põhineb kuulujuttudel,” teatab vallavalitsus ja jätkab:

“Selgituseks:

  • Ehitustööd kuni 9999 eurot (käibemaksuta) otsustab struktuuriüksuse juht (näiteks vallamajandusosakonna juhataja) ning pakkumuse võib teha ühele isikule.
  • Ehitustööd, mis jäävad vahemikku 9999–60 000 eurot (käibemaksuta), tuleb teha kirjalik ettepanek vähemalt kolmele isikule ning hanketeade peab olema veebilehel üleval vähemalt viis tööpäeva. 
  • Kui ehitustööde hinnanguline maksumus on alates 60 001 eurost (käibemaksuta) tuleb hange korraldada riigihangete registris.” (Foto: Puhja seltsimaja, Elva Kultuur, Jaak Jänes).
Näita rohkem

Seotud artiklid

Üks kommentaar

KOMMENTAARIUM

Back to top button