UUDISED

MATI MIIL TUNNEB HUVI VALLAVOLINIK PRIIT VÄRVI JA VALLA VAHELISTE TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE VASTU

Elva vallavolikogu liige Mati Miil tegi 19. juulil vallavanem Heiki Hansenile arupärimise seoses volikogu liige Priit Värvile kuuluva ettevõtte ja Elva valla vaheliste tehingute läbipaistvusega. Teema on leidnud vallaelanike tähelepanu ka avalikus Elva Facebooki grupis. Opositsiooniline volikogu liige Miil osutab, et saadik Värv on üheaegselt sisuliselt nii teenuse tellija kui ka selle pakkuja.

Täpsemalt palutakse anda ülevaade kõikidest toimunud tehingutest (sh pooleliolevatest töödest), mis on toimunud viimase nelja aasta jooksul Elva valla (või mõne selle allasutuse) ning ehitusettevõtte C.T Grupp OÜ vahel. Antud ettevõtte omanik on Priit Värv, kes on samal ajal ka sama valla – Elva valla – volikogu liige.  Neid töid on kõnealusel perioodil teadaolevalt tehtud väärtuses veidi üle 360 000 €.

Mati Miil selgitas, et ta soovib teada, kuidas seisab vallavalitsus Elva valla elanike huvi eest. “Kuna Priit Värv on volikogu liikmena sisuliselt teenuse tellija ja samaaegselt ettevõtjana ka teenuse pakkuja, on tõsine küsimus, kas ja kuidas on suudetud vältida huvide konflikti. Kuidas tagab vallavalitsus, et teenuste maksumus oleks kõikidest võimalikest kõige soodsam ning teenusepakkuja valimise protsess aus ja läbipaistev?” tõstatab Miil probleemküsimuse.

Arupärimisel palutakse anda detailne ülevaade, milliste teenuste eest on Elva vald või Elva valla allasutused tasunud  C.T Grupp OÜ-le, millistel juriidilistel alustel leping sõlmiti ning kas tegemist oli riigihanke või lihthankega. Lihthanke korral palub arupärimise esitaja välja kõik teised pakkujad, et välistada fiktiivsed pakkumised.

Avalikkusele on varem teatavaks saanud asjaolu, et lepingu täitmise käigus on C.T Grupp OÜ-lt tellitud tööde maksumus ootamatult olulisel määral suurenenud võrreldes esialgse pakkumisega. Seetõttu palub arupärimise esitanud volikogu liige Mati Miil välja tuua ka teised hanked C.T Grupp OÜ ja Elva valla vahel, mis on saanud vallalt lisarahastust peale lepingu sõlmimist. Ühtlasi soovib Miil teada, millised teised Elva valla korraldatud ehitushanked on saanud lisarahastust peale lepingu sõlmimist perioodil 01.01.2020-30.06.2021. Vastus nimetatud küsimusele peab andma selguse, kas kõiki ettevõtteid on sarnastel asjaoludel koheldud võrdselt.

Lisaks puudutab Miil arupärimises ka küsimust Puhja seltsimaja renoveerimistööde alustamise seaduslikkuse kohta seoses projekteerimisnõude täitmisega. Volikogu liige Priit Värvile kuuluva C.T Grupp OÜ teostatud tööde maksumus oli suuruses 180 318 eurot.

Arupärimine tuleb volikogus arutlusele sel esmaspäeval, 23. augustil ning seda on võimalik otseülekandena jälgida veebilehel www.elva.ee/istungid

.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button