UUDISED

LASTEAIAD KASUTAVAD ERINEVAID VEEBILAHENDUSI

Vallavalitsus andis ülevaate, kuidas tegutsevad praeguses olukorras lasteaiad. Tegevuste üle kurtma ei pea. Kasutatakse mitmeid uusi innovaatilisi lahendusi.

Rõngu lasteaia Pihlakobar õpetajad suhtlevad laste ja nende vanematega peamiselt Facebooki gruppides – igal rühmal on oma kinnine grupp ja suhtlus käib lastevanemate kaudu. Mõned vanemad eelistavad suhelda Eliisi kaudu ning osad suhtlevad õpetajatega ka telefoni teel.

„Distantsõppetegevustes osalemine on soovituslik ja mitte kohustuslik. Igas rühmas on teatud aktiivne tuumik, kes osaleb meelsasti kõigis õpetajate suunatud tegevustes,” kirjeldas Rõngu lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Tamm.

Pihlakobara õpetajad jagavad Facebooki gruppides huvitavaid meisterdamisvideoid, liikumistegevusi, linke looduskaameratele ja põnevatele tegutsemiskeskkondadele (nt lastejooga keskkond; Jääaja keskuse töölehed jms). „Peale selle muidugi erinevad muinasjuttude kuulamise lingid, tegevusülesanded ja erinevad konkursid. Ühes rühmas peavad lapsed näiteks päevikut,” rääkis Jaasi-Tamm.

Logopeed saadab igal nädalal lastele töölehti ja harjutusülesandeid postiga koju, muusikaõpetaja jagab kuulamisülesandeid, pillimeisterdamise ideid ja lauluvideoid. „Hellenurme rühma õpetaja valmistab igale lapsele komplekti nädala tegevustega ja viib neile koju postkasti,” ütles direktor.

Peale selle on õpetajad jaganud informatiivset ja toetavat teavet koroonaviiruse ja praeguse olukorra kohta. „Eriolukorraga on tekkinud toredad projektid nagu näiteks live-esinemised ning arenguvestluste tegemiseks on mõned õpetajad kasutanud ka videosilda.”

Direktori sõnul on eriolukorrast tingituna nüüd õpetajatel rohkem aega erinevate valdkondade arendamiseks sobilike õpimängude väljamõtlemiseks ja õppevahendite meisterdamiseks. „Samuti oleme käivitanud kolleegilt kolleegile suhtluskausta internetis, kus omavahel ideid jagame ja arutleme,” lisas Jaasi-Tamm.

Elva lasteaed Murumuna kasutab laste ja nende vanematega suhtlemiseks samuti Eliisi, lasteaia Facebooki ning e-posti. Direktor Kadri Joosti sõnul jälgivad vanemad lasteaia Facebooki lehte hoolega ja vanemad on ka aktiivsed osalejad. „Hoolimata keerulisest ajast kutsusime märtsis vanemaid osalema virtuaalsel fotokonkursil „Märka märtsi” ja vanemad saatsid konkursile väga aktiivselt oma pilte,” rääkis Joost.

Kõige rohkem kasutatakse laste ja nende vahematega suhtlemiseks siiski Facebooki gruppe ja blogisid. Blogides tehakse erinevaid üleskutseid, jagatakse ideid ja mõtteid tegevusteks. „Õpetajad on koostanud lastevanematele abimaterjale, kuidas juhendada last õppimisel ja mida selle juures silmas pidada,” ütles Joost.

Lasteaial on käsil põnev „Herneprojekt” ning sellest osa võtvate rühmade õpetajad on saatnud lastele fotosid herneste arengust ning jaganud soovitusi koduseks taimekasvatuseks, kirjeldas direktor. „Peale selle on näiteks Karukeste rühma õpetajad vähemalt üks kord nädalas korraldanud videosilla abil hommikuringi, kunsti, matemaatika ja emakeele tegevusi. Nii mõnigi rühm on saanud sellest innustust ja hakanud samuti tegevusi video vahendusel korraldama,” rääkis direktor.

Õpetajad jagavad ka omavahel ideid erinevatest tehnikatest ja moodustest, mida on leitud sotsiaalmeediast või internetist. „Liikumisõpetaja tegi esimest korda ise õppevideo – filmis, monteeris ja laadis Youtube’i. Samuti on kõik õpetajad osalenud esimestel veebikoosolekutel ja seetõttu on tekkinud julgus neid ka ise korraldada,” ütles Joost ja lisas, et sel nädalal alustavad veebipõhiste arenguvestlustega kaks rühma.

Fotod erinevate tegmiste kohta on vaatamiseks Facebookis https://www.facebook.com/elvavald/posts/2495695920692408

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button