UUDISED

KOROONAKRIISIST HOOLIMATA ON TÖÖTUTE ARV TARTUMAAL VÄHENENUD

Registreeritud töötute arv Tartumaal oktoobrikuu seisuga on 4693, samas kui kaks kuud varem augustis oli see arv 4821. Tartumaa registreeritud töötute määr on 6,2%, mis on 1,5% väiksem Eesti üldisest registreeritud töötute määrast, mis on 7,7%.

Kui Eesti keskmine registreeritud töötute määr viimase kuuga kasvas, siis Tartumaal kahanes see 0,1% võrra. Septembris oli Eesti registreeritud töötute arv 7,5% ja Tartumaal 6,3%. Oktoobris aga kasvas kogu Eesti registreeritud töötute määr 7,7%-ni ja Tartumaal kahanes 6,2% peale. Novembri jooksul saadud uuendatud andmed näitavad siiski töötuse mõõdukat tõusu. Vähenenud töövõimega töötute inimeste osakaal on 29,7%.

Töötute arv Tartumaal on seega eelmise kuu lõpu seisuga 4693. Neist 2396 on naised ning 2297 on mehed. Suurima grupi töötutest ehk 3054 inimest moodustavad 25-54aastased inimesed. Kõige rohkem on töötuid teenindus-, müügi-, ja lihttööliste seas. Novembri nädalate jooksul saadud uuendatud andmed näitavad siiski töötuse mõõdukat tõusu, 4758-ni.

Võrdluseks on näiteks Valgamaal registreeritud töötute määr 9,5% ning Võrumaal 7,8%. Veel väiksem registreeritud töötute määr Eestis on vaid Hiiumaal (5,0%), Jõgevamaal (4,8%), Saaremaal (5,8%) ja Viljandimaal (5,9%).

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button