UUDISED

KOALITSIOONILEPINGUS LUBATUD ULILA ETTEVÕTLUSPARK JÄÄB ILMSELT TEGEMATA

Ehkki 2017. aastal kirjutati alla Elva valla koalitsioonilepingule, mis lubas selgesõnaliselt Puhja külje all paiknevas Ulilas ettevõtluspargi rajada, pole ettevõtluspargist kippu ega kõppu. 2019. aastal, kui koalitsioonilepingut veidi muudeti, tekkis sinna Ulila osas juba tagasihoidlikum sõnastus: lubatakse kaasa aidata ettevõtluspargi rajamisele. Abivallavanem Mikk Järve vastustest paistab pigem, et ettevõtluspark jääbki lubatud perioodil tegemata.

Elva valla koalitsioonileping kehtib 2021. aastani, sellele kirjutasid koos alla Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Keskerakond. Ulila ettevõtluspark jõudis sellesse lepingusse osana Reformierakonna valimislubadustest.

Toona kirjutati, et Ulila ettevõtluspark peaks kaasa aitama loomemajanduse arendamisele ja koordineerimisele, tunnustama väikeettevõtteid ja soosima oma põllumajandus- ja käsitöösaaduste otseturustust. Ettevõtluspark, uskus võimuliit, annaks paljudele väikeettevõtetele võimaluse hoog sisse saada.

“Vallal ei ole plaanis seda vaid omavahendite arvelt valmis ehitada,” sõnas abivallavanem Mikk Järv. (Eskiis: www.elva.ee)

Elva abivallavanem Mikk Järve vastusest selgub aga nüüd, et kui keegi peale Elva valla selle lubaduse eest ei maksa, jääb Ulila projekt ära. Ja siiani pole raha mujalt saadud.

„Ulila ettevõtluspargi idee oli plaanis teostada EAS-i PKT (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise) meetme kaudu,” selgitas Mikk Järv. “Elva vald esitas 2018. aastal PKT meetmesse taotlustena Rõngu, Käärdi ja Rannu aleviku kergliiklusteede projektid ning Ulila tööstuspargi ja Kentsi paisjärve projektid. Rahastuse said Rõngu ja Käärdi aleviku kergliiklusteed. Rõngu kergliiklustee on valmis ning praegu ehitatakse Käärdi alevikus Mesika tänava kergliiklusteed.“

See, kas ettevõtluspark tuleb ja millal, jääbki küsimärgi alla, kuna Järv lisab: „Ulila ettevõtluspargi hinnanguline maksumus oli taotluse esitamisel ligi 1 miljon eurot. Vallal ei ole plaanis seda ainult omavahendite arvelt valmis ehitada.“

Valimislubadus rändas ka 2017. aastal sõlmitud Elva valla võimuliidu lepingusse.
Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button