UUDISED

KÄIVITUS TOETUSALLKIRJADE KOGUMINE ALGATUSELE „PÄÄSTAME VEREVI RANNA!“

Käivitus toetusallkirjade kogumine algatusele „Päästame Verevi ranna!“, millega saab liituda veebikeskkonnas www.petitsioon.ee. Algatuse eesmärk on koguda toetust täismõõtmetes ujula ehitamisele Elva spordihoone juurde ning sellise rannahoone rajamisele Verevi äärde, mis lähtub ranna ja järve suurusest ning säästab senist looduskeskkonda ja vaateid. Seega seisab antud petitsioon vastu Elva vallavolikogus läbisurutavale rannaala detailplaneeringule.  

„Elva vald väärib üksnes parimat!“ leiavad algatuse eestvedajad Toomas Laatsit ja Mirja Jõgi oma teates. „Seni ei ole jagatud kodanikega täielikult läbipaistvaid argumente, mis õigustaks ujula ehitamist ainult Verevi äärde. Pigem on sõnumid ujula kohta ähmastumas ja muutumas üha enam tingivaks.“

„Ligi tuhat inimest leiab, et ujula parim koht on Elva spordihoone juures,“ jätkavad autorid avalduses. „Ujula spordihoone juures muudab sportimisvõimalused veelgi mitmekülgsemaks ning asudes Elva Gümnaasiumi juures muutub terviklikuks haridus- ja spordielu keskuseks. See on parim mainekujundus nii Elva spordi- ja kooliharidusele ning ühtlasi ka kogu vallale. Samamoodi tuleb läheneda Verevi rannale – tervikpilti arvesse võttes. Kavandatav rannahoone ei tohi lämmatada kauneid vaateid järvele ja ümbruskonnale ega võtta inimestelt olulist ruumitunnetust. Seejuures on äärmiselt oluline tegelda ka järvevee seisundi parandamisega,” teatavad Mirja Jõgi ja Toomas Laatsit.

Petitsiooni veebikeskkonnas on nähtavad ka kaks fotot alternatiivsest rannahoonest, millega soovitakse näidata, et võimalikud on ka lahendused, mis täidavad algatuses välja toodud eesmärke.

Petitsiooniga saab liituda siin: https://petitsioon.ee/paastame-verevi-ranna

Vallavalitsuse läbisurutavast detailplaneeringust erinev, mõõdukama suurusega võimalik rannahoone Verevi rannas.
Võimalik ujula spordihoone juurde.
Võimalik ujula juurdeehitusena spordihoone juurde.
Näita rohkem

Seotud artiklid

2 kommentaari

  1. väga hea ettepanek, ujula tulgu spordihoone juurde, sest mõelgem ennekõike lastele, keda on vaja ujuma õpetada, kuid Verevi äärest kooli minna on talvisel ajal liialt pikk maa . Kas meil on vaja haigestunud lapsi? Ja Verevi randa sobiks väga hästi normaalsetes mõõtmetes hoone, kuhu mahuks rannavalve , kohvik , tualetid ja talvel võiks olla uiskude, suuskade laenutus. Sellisel juhul kaoks rannast need kolm putkat.

KOMMENTAARIUM

Back to top button