UUDISED

ESMASPÄEVAST SAAB ELVA GÜMNAASIUM UUE DIREKTORI

Elva Gümnaasiumi direktori ametisse asub alates esmaspäevast, 23. jaanuarist Marek Sammul, kelle eelmine pikaajalisem töökoht oli Tartu Ülikooli Narva kolledž, mille eesotsast ta kevadel isiklikel põhjustel lahkus. Lisaks töötas Sammul luterlikus Tartu Peetri koolis direktorina alates 2022. aasta juuni teisest poolest. Uuel direktoril on doktorikraad.

Elva vallavalitsus toob oma teates välja, et Marek Sammul on lõpetanud Tartu Ülikooli, kus ta on kaitsnud loodusteaduste valdkonnas nii bakalaureuse, magistri kui ka doktorikraadi. Tal on pikaajaline töökogemus teadlase ja analüütikuna ning ta on varasemalt olnud seotud mitme õppeasutuse juhtimisega.

„Mul on nelja erineva organisatsiooni juhtimise kogemus, mis kõik on olnud seotud haridusega ja kaks neist on olnud otseselt seotud ka õppetööga. Tartu Ülikooli personaliarenduskeskuse juhina vastutasin kogu ülikooli töötajaskonna arengu ja õppimisvõimaluste eest. Üks tähtsamaid fookuseid keskuse töös oli õpetamisoskuste arendamine,” kirjeldab Sammul. „Narva Kolledžis õnnestus aga avada uus magistriõppekava ning maakonnaüleselt sain panustada kogu Ida-Virumaa hariduse arendamisse algatades maakonna teadusnõukoja loomise ja hariduse arendamise kava koostamise.”

Marek Sammul on osalenud erinevate mittetulundusühingute juhtimises ning osaleb seni erialaste otsustuskogude töös. Elva vallale kõige lähemalt on Sammul olnud näiteks Nõo Põhikooli hoolekogu esimees.

Marek Sammul on avaldanud arvestataval hulgal publikatsioone ning saanud nende eest ka tunnustatud, näiteks on ta olnud kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi laureaat eesti keeles publitseeritud teadustööde kategoorias. Teiste märkamiste seas on teda aastal 2007 näiteks tunnustatud ka noore looduskaitsja preemiaga.

Elva Gümnaasiumi puhul väärtustab Sammul digipädevuste arendamist juba algklassides ning head tuge liikumisharrastustele: „Ma tunnen väga tugevat isiklikku tõmmet ka gümnaasiumi õppesuundadega. Minu jaoks on koolides lisaks lugema, kirjutama ja arvutama õppimisele kandev roll mõtlema õppimisel, loovuse alalhoidmisel ja pideva enesearengu hoiaku kujunemisel,” lisab ta.

„Elva Gümnaasium on suur kool ja piirkonnas kahtlemata väga oluline hariduskeskus. Ma tunnen hästi õpetamis- ja õppimisoskuste arendamise vajadust ning väärtustan õppivat organisatsiooni,” räägib Sammul. „Lähiajal domineerib koolielus aga hoopis gümnaasiumihoone rekonstrueerimine ning see sunnib õppetöö ja ruumikasutuse märkimisväärselt ümber korraldama,” kirjeldab ta ametisse asumise esmaseid väljakutseid.

Pärast Tarmo Posti ametist lahkumist augustis ja siirdumist Ida-Virumaale on gümnaasiumil olnud heitllikud ajad, sest septembri keskpaigas ametisse asunud peaasjalikult pangatöötaja taustaga Deivy Kivisalu lahkus tervislikel põhjustel detsembris ametist.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button