UUDISED

ELVA VALLAVOLIKOGU VÕTTIS VASTU 2021. AASTA EELARVE

Elva vallavolikogu võttis täna toimunud e-istungil 17 poolthäälega vastu valla eelarve, mille kogumaht on koos investeeringutega 27,45 miljonit eurot. 2021. aastal on investeeringute maht Elva vallas 4,03 miljonit eurot. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,3 miljonit eurot saadavate toetustega, 2,46 miljonit eurot võetavate laenudega ning 0,27 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt.

Suurimad investeeringud on seotud näiteks Rannu kooli ajakohastamise (1,2 miljonit eurot, millest toetus 576 000 eurot), Rõngu kogukonnakeskuse ehitamise (837 319 eurot) ning Elva linna tänavavalgustuse renoveerimisega (640 000 eurot, millest toetus 337 864 eurot).
Peale selle investeeritakse 2020. aastal eelarves olnud ja alustatud objektidesse, mille teostamise suuremad mahud jäävad 2021. aastasse. Mahukamad neist on näiteks Elva linna Pika tänava rekonstrueerimine, mis maksab kokku 1,3 miljonit eurot. Samuti jätkatakse Kentsi paisjärve ehitustöödega.

Elva vallas on 2020. aasta 1. detsembri seisuga 14 657 elanikku, mis on 27 inimest rohkem, kui 2020. aasta alguses. Elva vallas oli 2020. aasta 1. septembri seisuga 6661 maksumaksjat. Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsioonide alusel on 2020. aasta 10 kuu keskmine sissetulek Elva vallas 1176 eurot kuus.


 

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button