UUDISED

ELVA VALLAVALITSUS TEEB VALLAVOLIKOGULE ETTEPANEKU VABASTADA LASTEAIAS MITTEKÄIVATE LASTE VANEMAD ÜHEKS KUUKS LASTEAIA KOHATASUST

lva vallavalitsus otsustas täna toimunud koosolekul teha volikogule ettepanek vabastada nende laste vanemad lasteaia kohatasust, kelle lapsed ei käi lasteaias 15. märtsist 11. aprillini. Sama põhimõte laieneb ka Elva vallas tegutsevatele lastehoidudele. See tähendab, et nende laste vanematele ei esitata aprillikuu eest lasteaia või -hoiu kohatasu arvet.

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Heiki Hansen ütles, et kõik Elva valla lasteaiad ja hoiud hoitakse avatuna selleks, et neil vanematel, kel on tarvis viia laps aeda või hoidu, oleks see võimalus. „Oluline on siinkohal see, et tagame teenuse olemasolu, aga arvet ei esitata neile, kelle laps ei käinud nimetatud perioodil kordagi aias või hoius.”  

Vallavanem lisas, et tungiv soovitus on jätta võimalusel lapsed koju. „Nii riigi kui ka meie soovitus on ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia. Lasteaiad ja –hoiud on avatud eelkõige neile vanematele, kel ei ole võimalik kaugtööd teha või peavad täitma tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamise või hädavajalike ülesannete täitmisega,” selgitas Hansen. 

Kuna lasteaia kohatasu puudutavad otsused on vallavolikogu pädevuses, siis otsustas vallavalitsus teha sellekohase ettepaneku vallavolikogule, kus arutatakse teemat 29. märtsil toimuval e-istungil. 

Vallavanem kinnitas ühtlasi, et kõikide õpetajate töötasud säilivad. “Meie jaoks on oluline, et inimestel oleks oma töötasu osas turvatunne. Samuti maksab vallavalitsus aprilli lõpuni kõikidele töötajatele haigushüvitist esimesest päevast alates, et kõik saaksid haigestumisel jääda kindlasti kohe koju.” 

Vallavalitsus hindab olukorda jooksvalt ning teeb vajadusel uusi otsuseid või ettepanekuid.  

Selgituseks, et Elva vallavolikogu pädevuses on otsustada lasteaedade kohatasu üldine vabastus ning vallavalitsuse pädevuses on otsustada lastehoidude lepingute tingimuste üle. 

Elva valla huvikoolid 

Elva muusikakool ning Elva huviala- ja koolituskeskus jätkavad e-õppega, lisainfo sel teemal saadetakse otse vanematele ja õpilastele. 

Elva valla raamatukogud 

Elva valla raamatukogud jäävad avatuks. Valla raamatukogudes kehtib 2+2 reegel, maskikandmise ja käte desinfitseerimise kohustus ning ruumitäituvuse nõue on 25%. Elva valla raamatukogude lahtiolekuajad leiate: www.elvaraamatukogud.ee 

Elva valla busside teenindatavad ringid 

Elva valla koolibussiringid lõpetavad töö alates homsest, 11. märtsist. Neile HEV-õpilastele, kelle õppetöö toimub koolimajas, korraldatakse transport koostöös koolijuhi ja bussijuhtidega. Sellekohase info on otse saanud ka valla koolid ja bussijuhid. 

Puhja lasteaiabuss ei sõida alates esmaspäevast, 15. märtsist. 

Valla busside teenindatavad ringid Rõngus, Puhjas, Aakres jm ei sõida alates esmaspäevast, 15. märtsist kuni 11. aprillini. 

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button