UUDISED

ELVA VALLA KOOLID LÄHEVAD DISTANTSÕPPELE

Seoses Vabariigi Valitsuse otsusega sulgeda 14. detsembrist Eestis kõik õppeasutused (üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid) lähevad Elva valla kõik üldhariduskoolid distantsõppele. Koolid jagavad õpilastele ja lastevanematele õppekorralduse kohta otse infot. Koolivaheaeg algab 23. detsembril. Koolides saavad kohapeal kontaktõpet vaid tuge vajavad õpilased individuaalselt järgides kõiki ettevaatusabinõusid.

Koolides ei toimu huvitegevust, seal hulgas jäävad ära kõik ühisüritused, võistlused ja ühiskogunemised. Huvikoolides võib jätkata individuaalse juhendamise ja distantsilt juhendamisega. Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond organiseerib abivajavatele peredele järgmisel nädalal toidupakid.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button