UUDISED

ELVA VALD TUNNUSTAS SILMAPAISTVAID ÕPETAJAID JA TAUSTAJÕUDE

Täna, 7. oktoobril toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias.

Elva valla 2020. aasta noorõpetaja tiitli sai Maris Pukk Puhja koolist. „Marise kohta kirjutati kandidaadiks esitamise taotluses, et ta on õpilaste suhtes väga tähelepanelik ning talle läheb korda, mida nad ütlevad üksteisele ja täiskasvanutele ning kuidas üksteisega käituvad. Maris läheb õpilaste muredesse ja rõõmudesse sügavuti sisse ning on õpilastesse eneseusku sisendav õpetaja,“ kirjeldas Elva abivallavanem Marika Saar.

Aasta kooliõpetaja tiitli omistas Merike Luik Rõngu keskkoolist. „Merikese tugevusteks peetakse seda, et ta on alati südamesoojuse ja osavõtlikkusega täitnud ka klassijuhataja rõõmu- ja murerikkaid ülesandeid. Peale selle on tema õpilased pälvinud konkurssidel, võistlustel ja olümpiaadidel väga palju auhindu,“ sõnas Saar.

Aasta klassijuhataja 2020 laureaat on Reet Allak Palupera põhikoolist. Reet on kirjutanud kogu koolile jõulunäidendeid ning osanud panna klasse töötama ühtse meeskonnana. „Tema töö klassijuhatajana on läbi aastate pälvinud õpilaste ja lastevanemate tunnustuse, sest ta on osanud aastate jooksul oskuslikult suunata noori inimesi toime tulema erinevate murede ja rõõmudega,“ kirjeldas Saar.

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Mare Linnamägi Elva lasteaed Õnneseen Peedu majast. „Mare on lasteaia arendustegevuste mitme töörühma liige ning ta peab lastevanematega suhtlemist ja nõustamist äärmiselt oluliseks. Ta on väga koostöö- ja abivalmis ning soe ja avatud inimene, kes oskab panna lapsed üheskoos tegutsema,“ ütles abivallavanem.

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Kelly Vask Elva huviala- ja koolituskeskusest. „Kelly on õpilastele mitte ainult lauluõpetaja, vaid ka hea kuulaja, toetaja ja vajadusel nõustaja. Ta aitab igati kaasa noore mitmekülgsele inimese arengule ning aitab vajadusel valikuid teha,“ rääkis Saar.

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Kai Kull Elva gümnaasiumist. Kai töötab Elva gümnaasiumis 7.–12. klaaside HEV-koordineerijana. „Ta teeb väga olulist tööd väga professionaalselt. Kai on hea inimeste tundja ning oskab erinevad osapooled hästi omavahel tööle panna. Vanemad on väga kiitnud temaga koostööd,“ kirjeldas Saar.

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Jaanika Reminnõi (SA Elva Teenused, Puhja kool). „Jaanika kohta kirjutati meile, et tänu temale on õpilased õppinud toitu nautima ning tema jaoks on peale toidu maitse oluline ka selle välimus ning et toit oleks tervislik. Jaanika on seisukohal, et toit ei ole lihtsalt toit, vaid osa koolikultuurist,“ kirjeldas abivallavanem.

Aasta hariduse sõber on Ele Vool, kes töötab Elva gümnaasiumi 1.–6. klasside õppejuhina. „Ele on oma töös täpne ning nõuab korrektsust ka kolleegidelt. Ta on toetav juht, kes võtab aja kolleegide kuulamiseks ja nõustamiseks. Ele on olnud mitmete koolikorralduslike uuenduste elluviija ja on alati osanud neid ideid ka kolleegidele ning lastevanematele selgitada,“ rääkis Saar.

Elva valla aasta hariduse tegu on Puhja kooli õppepäeva disainimine. „Õppepäeva disainimine tähendab, et Puhja kool on muutnud oma koolipäeva viisil, mis soosib uut õpikäsitlust, töökorraldust ja meeskonnatööd. Koolipäeva ümbermõtestamisel lähtuti sellest, missugused on õppija vajadused. Näiteks ei kasutata Puhja koolis koolikella ning varahommikused ajad on jäetud õpilaste individuaalseks juhendamiseks. Abivallavanem lisas, et Puhja koolis on I kooliastme puhul rakendatud osaliselt kogupäevakooli ehk õpilaste päevakavva on mahutatud nii liikumist, huvitegevust kui ka õppimist. Näiteks on Puhja koolis 50-minutiline lõunapaus, mille sisse mahub lõuna, liikumisvahetund koos õuepausiga ja lugemispaus.

Elva vald tunnustab kõiki õpetajaid ja taustajõudusid nende igapäevatöö tegemisel ning soovib kõigile palju tervist ja südikust.

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 35 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Näita rohkem

Seotud artiklid

Üks kommentaar

KOMMENTAARIUM

Back to top button