UUDISED

ELVA VALD SAI RIIGILT PIKA TÄNAVA KORDATEGEMISEKS TOETUST

Elva Vallavalitsus taotles Pika tänava kordategemiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 738 962 eurot toetust. Täna tuli ministeeriumilt selle taotluse osas positiivne vastus – riik annab Pika tänava rekonstrueerimiseks taotletud summa.

Kohalike omavalitsustel oli võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks. Kokku eraldatakse selleks meetmeks 14,1 miljonit eurot, millest enamik läheb transiitteede toetuseks.

„Kohalikel omavalitsustel on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb omavahenditest väheks, mistõttu on juhtumipõhine investeeringutoetus võimaldanud juba aastaid korrastada neid teid, mis muidu ootaksid teadmata tulevikku,“ selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

„Taotlesime toetust Pika tänava rekonstrueerimiseks, kuna tänav on vananenud ning muutunud ajapikku vajumise tõttu ebatasaseks ja künklikuks. Pika tänava rekonstrueerimist on varasemalt takistanud investeeringu väga suur maht,” rääkis Elva vallavanem Toomas Järveoja.

Selle aasta mais valmis Pika tänava põhiprojekt. Investeeringu tulemusel rekonstrueeritakse vastavalt põhiprojektile Pika tänava katend ja aluspõhi, mis on tänaseks juba amortiseerunud. Samuti uuendatakse sademevee ärajuhtimise süsteemi, mis aitab vähendada teele tekkivaid veekahjustusi ja vajumisi.

„Investeeringu tulemusel paraneb kindlasti eelkõige tee seisukord, aga ka liiklusvoog ja -ohutus,” lisas Järveoja. Samuti tagatakse teekatendi pikemaajalisem vastupidavus. Pika tänava rekonstrueerimise projektiga vähendatakse tee hooldus- ja püsikulusid.

Kogu Pika tänava konstrueerimisprojekt läheb maksma 1 026 337 eurot, millest valla omafinantseering on seega ligi 287 374 eurot. Elva naabervald Nõo saab toetust kahele objektile, Vissi-Peedumäe teele trasiitteede toetust ja ettevõtlusega seotud tee toetust Voika tänava jaoks. Kambja vald saab toetust ühele objektile, milleks on Võru maantee. Ka Otepää vald saab toetust Laksi-Kolmi tee ning Kastolatsi tänava kordategemiseks.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button