UUDISED

ELVA VALD SAAB RIIGILT LISARAHA TEEDE REMONDIKS 400 000 EUROT

Eelmisel nädalal toetas Vabariigi Valitsus kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projektide nimekirja kogusummas 17,2 miljonit eurot. Elva vald sai toetuse kahele projektile – Elva linna Vaikne ja Puiestee tänav 350 000 eurot ja Kalme küla Rukki-Pöksi tee 50 000 eurot. Täpsemalt plaanitakse Vaiksel tänaval (alates Lootuse tänavast) vahetada välja katend ning Kalme küla Rukki-Pöksi tee viia mustkatte alla.

Elva abivallavanem Heiki Hanseni sõnul on rahastamisotsus väga vajalik teede ja tänavate olukorra parandamiseks. „Viimase kolme aasta jooksul on Elva vald esitanud toetustaotluse kõigisse transiit- ja ettevõtlusega seotud teede toetusvoorudesse ja suurem osa toetustaotlusi on ka rahastuse saanud.”

Lisarahastuse toel on remonditud enamik Elva linna suurematest tänavatest (Valga ja Tartu mnt, Lootuse tn ja Peedu tee, Pikk tn). „Puiestee tänava remont on loogiline jätk transiitteede olukorra parendamises. Ilma lisarahastuseta poleks vald suutnud seda nii kiiresti teha,” rääkis Hansen ja lisas, et ka Rukki-Pöksi tee on oluline, kuna see teenindab mitmeid tööstusettevõtteid.

Elva linna Vaikne ja Puiestee tänav on osa linna läbivast transiitteest. Teelõigule koondub keskmisest kõrgem liikluskoormus, kuna see hõlmab endas ühte kolmest Elva linna raudteeülesõidust. Nimetatud kolmest ülesõidukohast on Puiestee tänav kõige kõrgema liikluskoormusega.

Vaikse ja Puiestee tänava remont on jätkuprojekt Elva linna Peedu, J. Kärneri ja Lootuse tänava transiittee rekonstrueerimisele. Selle lõigu teekate vajab remonti, kuna see on rasketranspordi ja vajumise tõttu muutunud ebatasaseks. 

Remondi käigus tehakse Puiestee tänava teele kapitaalremont koos uue aluspõhjaga ning kahekordse kattekihiga. Tööde käigus uuendatakse kõik truubid, mahasõidud ja ristmike kattekihid. Vaikse tänava rekonstrueerimise käigus paigaldatakse tasanduskiht, rajatakse uus katend ja sademevee suunatud ärajuhtimine.

Investeeringu tulemusel paraneb tee seisukord, liiklusvoog ja -ohutus. Samuti tagatakse teekatendi pikemaajalisem vastupidavus.

Riigilt sai teede remondi jaoks toetust kokku 61 teed ja tänavat üle Eesti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteate leiate SIIT.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button