SELTSKOND

ELVA TÄHE PÄLVISID LIVIA KUUSKVERE JA IVIKA MÕISTUS, AUKODANIKUKS SAI REIN PEDAJA

Eile, 24. veebruaril Elva Kultuurikeskuses toimunud Eesti Vabariigi 105. aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel anti üle Elva valla aunimetused. Valla aukodanikuks valiti laskesuusatreener Rein Pedaja, Elva Tähe preemia pälvis matemaatikaõpetaja Ivika Mõistus ning muusikapedagoog Livia Kuuskvere, aasta tegijaks sai muusikaõpetaja Erle Mägi.

Elva vald annab volikogu tasandil välja aukodaniku tiitli ja teenetemärgi Elva Täht ning vallavalitsuse tasandil tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja ettevõtmisi aunimetustega Aasta tegija, Aasta tegu, Aasta kogukonnaedendaja, Aasta Küla, Aasta kultuuritegija ja Aasta kultuuritoetaja.

2022. aasta detsembrikuu jooksul oli kõikidel Elva valla elanikel võimalus esitada tunnustustele kandidaate. Laureaadid valiti vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustega.

Elva valla aukodanik 2022 on Rein Pedaja. Rein Pedaja on laskesuusatreener. Ta treenis koolieas Elva Laste ja Noorte Spordikoolis Heino Mäesalu juhendamisel ning saavutas meistrivõistlustel mitmeid poodiumikohti. Hiljem töötas Pedaja ise spordikoolis treenerina. Rein Pedaja on andnud väga suure panuse Elva valla spordivaldkonna ja laskesuusatamise arengusse. Ta on pikaajaline Eesti laskesuusatamise treenerite kogu liige, hinnatud treener ja tunnustatud kolleeg. Tänu Reinu isikule ja motiveerimisele on sajad noored leidnud tee spordi ja laskesuusatamise juurde. Rein Pedaja tuntumad õpilased on näiteks Assar ja Jarek Jõepera, Roland Lessing, Indrek Tobreluts, Kauri Kõiv, Priit Viks, Kristel Viigipuu, Grete Gaim, Kalev Ermits. Rein Pedaja tähistas 2022. aastal oma 70ndat juubelit. Ka tänasel päeval on Pedaja treener, mentor ja juhendaja nii spordiklubi kui ka alaliidu juures.

TÄHE TIITEL LÄKS PEDAGOOGIDELE

Teenetemärgi Elva Täht pälvis Ivika Mõistus. Ivika Mõistus on Elva Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja alates 1997. aastast. Ivika õpetab 4.–6. klassi õpilastele matemaatikat ning tema tundides on alati töine ja rahulik õhkkond. Ta on nõudlik nii enda kui ka õpilaste suhtes ning ta teeb oma tööd kirega ja kogu hingest. Paljud õpilased on nimetanud Ivikat oma lemmikõpetajaks. Ivika on oma töös väga põhjalik andes kõigile oma õpilastele tagasisidet tehtud töödest. Ivika on igal aastal valmistanud õpilasi ette olümpiaadideks ja erinevateks matemaatilisteks võistlusteks, kus õpilased on läbi aastate saavutanud väga häid tulemusi. Elva Gümnaasiumis on juba pikka aega korraldatud Ivika eestvedamisel maakondlikku matemaatikavõistlust „Nuputa”. Ivika on osalenud ka Elva Gümnaasiumi hoolekogus ja Johannes Käisi Seltsi tegevustes.

Teenetemärgi Elva Täht pälvis ka Livia Kuuskvere. Livia Kuuskvere on lõpetanud Elva Keskkooli ning teda on mõjutanud muusikas kolm väga olulist õpetajat – Kalju Kenner, Valdur Parksepp ja Maimu Sirel. Ta studeeris Heino Elleri Muusikakoolis klassikalist laulu, mille lõpetamise järel suunati ta Tallinna Riikliku Konservatooriumisse. Seal omandas ta kammerlaulja ja pedagoogi elukutse. Livia eestvedamisel avati 1995. aastal Elvas solistide ring ning sellest ajast saati on Livia õpetanud paljusid lauljaid. Solistide ringist on välja kasvanud laulustuudio, kus laulavad nii lasteaia- kui ka kooliealised lapsed ning noored. Livia on ellu toonud Tartumaa lastele ja noortele suunatud laulukonkursi „Looduslaul”, mis toimus tänavu juba 17ndat korda. Lasteaialastele on Livia loonud laulukonkursi “Lepatriinu”, mida korraldatakse aastast 2013.

ERLE MÄGI – AASTA TEGIJA
Elva valla aasta tegija on Erle Mägi. Erle on Rõngu Rahvamaja ringijuht ja Rõngu Keskkooli muusikaõpetaja. Ta on viimase 12 kuu jooksul välja andud neli arendavat lasteraamatut, mis kõik on pedagoogilise suunaga ja kasutuses kodudes, lasteaedades ja üldhariduskoolides. Lood raamatutes räägivad elust enesest ja pakuvad vanematele terve „tööriistakohvri” täie teadmisi, millega panustada oma lapse arengusse, aga veeta ka lihtsalt koos mõnusalt aega raamatute seltsis. Erle Mägi on muusikapedagoog, kelle luuletused, rütmimängud ja jutukesed on harivad ning lapsi arendavad. Erle on nõnda aktiivne, töökas ja pühendunud muusikaõpetaja ja ringijuht, kes loob väärtust ja panustab tagasi ühiskonda.

SPORTKEEGLI MM – AASTA TEGU
Aasta tegu on sportkeegli maailmameistrivõistlused 2022. Elva linna suurejoonelise spordivõistluse toomine ning suurepäraselt läbiviimine on tunnustust väärt ettevõtmine ja saavutus. Sportkeegli maailmameistrivõistlused toimusid Elva Spordihoones 15.-28. mail. Võistlustest võttis osa 350 sportlast ning korraldusse panustas 100 vabatahtlikku. Elva linn elas mitu nädalat sportkeegli rütmis ning kogus tuntust üle Euroopa.

Aasta kogukonnaedendaja on Minna Kivi. Minna Kivi ja kaasa Ain Vahtre on loonud kogukonnas uudse ja omanäolise võimaluse – “Talu ja loomad” on nö loomapark, kus saavad lapsed teha tutvust erinevate lindude ja loomadega, õppida neid tundma, jälgida nende käitumist ja ka toita. Taoline tegevus arendab lastes empaatiatunnet, mis on äärmiselt oluline lapse kasvamisel heatahtlikuks, mõistvaks ja toetavaks kogukonnaliikmeks. Minna Kivi on oma taluga võtnud osa ka “Avatud talude päevast” ning seeläbi tutvustanud külalistele nii loomi, talu, talukultuuri kui ka kogukonda ja Elva valda laiemalt. Minna Kivi on eestvedajana teinud palju tööd selleks, et teadvustada tegevust kogukonnas ning teha kogukonnaga ja toetajatega koostööd.

VALGUTA SAI AASTA KÜLAKS

Aasta küla on Valguta küla. Valguta külas toimuvad külavanema ja teiste aktiivsete külaseltsi liikmete eestvedamisel külaelanikele koolitused, tervisepäevad, laadad, talgupäevad ning korraldatakse palju tegevusi ka lastega ja lastele. Erinevate toetuste abil on külaseltsi algatusel parandatud mitmeid tegevusvõimalusi – tiigi äärde on rajatud välijõusaal, taastatud on korvpalliplats, korrastatud on ujumiskoht ning juba on võimalus olemas ka lastele mänguväljaku rajamiseks. Valguta küla oli nomineeritud ka Tartumaa Aasta küla 2022. aasta konkursil.

Aasta kultuuritegijad on Rannu Liisude laulu- ja tantsujuhid Küllikene Lõhmus ja Margit Aruksaar. Ilma Küllikese ja Margitita ei oleks ka Rannu Liisusid ning Küllikese käe all on tantsinud juba lausa mitu põlvkonda. Tantsurühma liikmed sõnavad, et tänu nendele kahele inimesele on antud panus rühmaliikmete tervena elatud aastate pikendamisse ning ollakse palju vitaalsemad. Küllikene ja Margit on seisnud selle eest, et kultuuripärand Rannus säiliks. Rannu Liisudel saab 2023. aasta aprillis koos käidud 20 aastat ning Küllikese ja Margiti eestvedamisel on olnud võimalusi esineda üle Eesti.

TUGI NUKITSAMEHELE TÕI TIITLI

Aasta kultuuritoetaja on Tartumaa Tervisespordikeskus. Tartumaa Tervisespordikeskus on ideaalne paik sporditegevuste läbiviimiseks ja harrastamiseks ning vaba aja veetmiseks. Kui LendTeater leidis suvelavastuseks fantastilise koha Tartumaa Tervisespordikeskuse territooriumil, siis keskus eesotsas Lennart Saarepuu, Julia Urvasti ning Priit Parksepaga olid kohe väljapakutud ja üsna hullumeelsete ideedega päri. Nad toetasid igakülgselt suvelavastuse “Nukitsamees” ettevalmistavaid tegevusi, proove ja etenduste toimumist. LendTeater sõnas, et nii toetavas õhkkonnas ja eriliselt vastutuleliku suhtumise valguses kogu lavastuse loomise vältel oli äärmiselt meeldiv loomeprotsessi läbi viia. Kogupere suvelavastus “Nukitsamees” tõi Elvasse palju inimesi ka mujalt Eestist ning aitas Elvat paeluva turismiobjektina laiemalt tutvustada.

Muusikaliste etteastetega esinesid auhinnaüritusel Mari Kalkun – Elva Muusikakooli kunagine kasvandik – ning Elva valla noored Lilian Sauvola ja Krister Toom. Elva valla aukodanikule ja Elva Täht laureaatidele anti üle Elva valla aumärgid, aunimetuse pälvinutele kingiti Ragnar Vuti foto imeilusatest vaadetest Elva vallale.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button