UUDISED

ELVA KOOLILAPSED PEAVAD TÄNAVU HARJUMA 75-MINUTISTE TUNDIDEGA

Järgmisest õppeaastast muutub Elva Gümnaasiumi päevakava – päevakavas on pikad, 75-minutilised tunnid kui ka lühikesed, 40-minutilised tunnid. Kõikidele kooliastmetele on päevakavas 55-minutiline söögivahetund koos õuevahetunniga.

Gümnaasium kinnitab, et tundide pikkuse muudatus ei põhjusta koolipäeva pikenemist. “Pikad tunnid võimaldavad paremini korraldada rühmatöid, arutelusid, pingutust nõudvaid kontrolltöid, loovtöid (sh kirjandeid), esitlusi, õppekäike jm. Väheneb pidevate ümberlülituste arv ühelt ainelt teisele,” põhjendab gümnaasium oma teates ümberkorraldust. “Samuti on uue kava kohaselt õppepäevas vähem aineid, mis vähendab erinevate kodutööde mahtu ja koolikoti kaalu. Pikad tunnid võimaldavad teha ainetevahelist lõimingut ja erinevaid projektitöid,” kinnitab teade.

“Hetkeseisuga on Elva Gümnaasiumi Puiestee õppehoone renoveerimishange läbi kukkunud ja remondikava edasi lükatud. Ehitusperioodiks planeeritud päevakava võtame siiski 2022/2023 õppeaastal kasutusele.” Uut päevakava arutati vallavalitsuses seoses plaanitava remondiga ning saadi selleks nõusolek.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button