UUDISED

ELVA HAIGLA KÄIVITAB PIIRKONNA ESIMESE AVALIKUL HOONEL TÖÖTAVA PÄIKESEPARGI

Neljapäeval, 23. septembril avab Elva Haigla oma tervisekeskuse katusel päikesepargi, mis toodab rohkem kui veerandi perearstide tööks vaja minevast elektrienergiast.

„Mul on hea meel, et just tervisekeskus näitab Elva valla avalikele asutustele teed rohepöördeks, sest targalt majandades hoiame loodust tulevastele põlvkondadele,“ ütles Elva Haigla juhataja Peeter Laasik. „Raviasutus peab ennekõike andma kvaliteetset arstiabi ning ravima inimesi. Elektrienergia tark kasutamine, ajakohane ventilatsioon ning päikesepaneelid aitavad just neid eesmärke täita.“

Ideaaltingimustes aitavad 230 ruutmeetrile katusepinnale paigutatud 20 kW võimsusega päikesepaneelid kokku hoida veerandi tervisekeskuse elektrikuludest. Aastas suudavad päikesepaneelid toota hinnanguliselt 19 256 kWh elektrienergiat. Toodetud energia, mis ületab tervisekeskuse tarbimist, müüakse Elektrilevi OÜ jaotusvõrku. Ligi 17 000 eurot maksnud päikesepark tasub ennast ära seitsme aasta jooksul. Paneelide oodatav eluiga on 35 aastat.

Päiksepargi rajamist finantseeriti projekti „Tartumaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ raames, mille toetus pärineb 75% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist, 25% omafinantseeringust.

Elva Haigla koos tervisekeskusega pakub arstiabi teenust rohkem kui 23 000 inimesele Elva linnas ja vallas, Tartumaal Nõo ja Kambja vallas ning Valgamaal Otepää vallas.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button