UUDISED

ELVA GÜMNAASIUMISSE PÜRGIB REKORDARV NOORI

Elva Gümnaasiumissse astumiseks korraldas kool aprillikuu vaheajal tänavustele põhikooli lõpetajatele vestlused. Eriolukord ei võimaldanud traditsioonilisi katseid läbi viia. Uues situatsioonis tuli kasutada koolil kui õppuritel uudseid  tehnilisi vahendeid ja lahendusi.  

Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post ja õppejuht Tõnis Parksepp on rahulolevad. Mõlema sõnul oli saak gümnaasiumisse astujate näol hea ja kõik sujus üle ootuste hästi.

“Vestlusele registreerus üle 100 noore, see on hea tulemus. Meie Tarmoga istusime terve nädala koolimajas kaamera ees, noored panid ennast kodus proovile. Vestlustel nägime, kuidas tulevane gümnasist räägib, saab ta tulevikus õpingutega hakkama, milline on tema silmaring. Igal juhul olid noored tublid. Valmistuti põhjalikult. Algul oli tõsine hirm, kuidas tehnika töötab, õnneks see alt ei vedanud. Kõik sujus,” rääkis gümnaasiumi õppejuht Tõnis Parksepp.

Elva Gümnaasium on noortele õpingute jätkamisks populaarne. Kooli juhtkonna meelest olid noored põhjalikult valmistunud, osati hästi vastata. Mütsiga ei tuldud lööma. Direktor Post rõõmustas, et kohaliku põhikooli noored eelistavad oma õpinguid jätkata kodulinnas.

“Meie endi õpilasi oli veebivestlustel kokku 53. Kokku osales vestlustel 103 last Tartumaalt ja kaugemalt. Gümnaasiumisse pürgijate keskmine hinne oli 4,1 ning see on hea näitaja. Arvesse ei võetud laulmise, kunsti- ja tööõpetuse ning kehalise kasvatuse hindeid. Tegemist oli suure konkursiga, see rõõmustas,” arutles koolijuht Post.

Õppejuhi Tõnis Parksepa kinnitusel oli vestlustel osalenute geograafiline areaal lai. “Tuldi kahekümnest koolist. Noori oli Mõnistest, Luunjast, isegi Kilingi-Nõmmelt Pärnumaalt, samuti Pala koolist. See näitab, et Elva gümnaasiumi teatakse hästi kaugemalgi. Rääkimata ümberkaudsetest koolidest nagu Puhja, Rõngu ja Rannu. Päris palju noori osales Tartust.”

Direktor Posti sõnul näitab gümnaasiumi elujõulisust tema õpilaste arv. “Süda on rahul. Saak oli tänavu hea. Ilmselt tuleb tugev lend. Meie võtame sügisel gümnaasiumisse vastu 55 noort. Tuleb see number veidi alla või on see täpne arv, näitab juba tulevik,“ ütles Post.

Kui noortel on jaanipäevaks põhikoolides aktused peetud, on aeg gümnaasiumisse astumiseks avaldus kirjutada ja dokumendid kantseleisse tuua. Mõnigi vestlusel käinu võib ka ümber mõelda ja mujale minna. See on inimese vaba valik.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button