ARVAMUS

TOOMAS LAATSIT: UJULA TULGU SPORDIHOONE JUURDE, RANNAHOONE PEAB OLEMA VÄIKSEM

Kavandatav Verevi rannahoone on ebaproportsionaalselt suur ja vähendab oluliselt liivaranda, mõistlikum on Verevi randa rajada mõõduka suurusega rannahoone ja ujula planeerida spordihoone juurde. Nii kirjutas Elva piirkonnakogu juht Toomas Laatsit hiljuti Rahandusministeeriumile kui ministeerium küsis, kas vallavalitsuse argumendid on piirkonnakogu seisukohta mõjutanud. Ta osutab ka, et vallavalitsus pole kuulda võtnud vastuargumentidest peaaegu mitte midagi. Elva Uudised toob Laatsiti vahendatud piirkonnakogu arvamuse lugejateni.

Oleme seda planeeringut arutanud mitmel korral ja alati oleme resümeerinud, et Elva linna piirkonnakogu on sellisel kujul Verevi detailplaneeringule vastu. Veelkord, peamisteks põhjusteks detailplaneeringu mittepooldamiseks on:
1. planeeritud hoone asukoht on vale;
2 puudub ohutu hajumisruum,

3. planeeringu vastuvõtmisel kaob liiga kõrge hoone tõttu vaade Verevi järvele ja rannale;
4. väheneb väärtuslik liivaala;
5. hoone ehitamine on tänases planeeringus toodud tingimustel majanduslikult ebaotstarbekas (liialt väiksele alale tahetakse ehitada liiga suurte vajadustega hoone, mis saab olema kokku pressitud, praegune ala on perspektiivitu);
6. ujula peaks olema sümbioosis muu eluga. Ujulahoonet sobiks rajada spordihoone kõrvale või järve teisele kaldale, lõunakaldale (mitte praeguste palliplatside asemel, vaid pigem senise roheala asemele, ulatuses osaliselt järvele);
7. piirkonnakogu peab vajalikuks rõhutada, et ujula vajalikkuses Elva linnas ei kahtle ükski asumi esindaja. Samuti ei kahelda rannaala korrastamise ja kaasajastamise vajalikkuses.

Elva Vallavalitsus on Elva kogukonda ainult nii palju kuulanud, et planeeringusse on lisatud koolilaste tarvis üks bussioote koht. Muus osas pole mitte kellegi arvamust kogukonna poolt arvestatud. Kavandatav hoone on ebaproportsionaalselt suur ja kõrge, arvestades Verevi järve suurust ja kitsast rannariba. Seda ebaproportsionaalset suurust on rõhutanud ka Elva vallaarhitekt Jaanika Saar Elva Vallavalitsuse majas 05.11.2020 toimunud rahvakoosolekul. 

Kavandatavasse Verevi rannahoonesse planeeritakse tegelikult ka Elva linna- ja vallainimestele mõeldud ujulat. Elva linna piirkonnakogu toob esile, et kavandatava ujula ümber puudub selles asukohas piisav hajumisruum, rannahoone-ujula üks sein on planeeritakse ettenähtud mahtude järgi transpordi teele (Tartu maantee) väga lähedale, ligi viie meetri kaugusele, kus on ka bussiooteala. Leiame, et see ei ole ohutu bussi ootavatele koolilastele ja ka teistele ujula külastajatele. 

Kavandatav hoone on ebaproportsionaalselt kõrge kõrvaloleva Tartu maantee suhtes, kõrgus tänava ja hoone kõrgeima osa vahel on ette nähtud 11 meetrit. Hoone kogupikkus on kavandatud Tartu maanteega paralleelselt kulgema 85 meetri ulatuses. See tähendab seda, et üle Eesti ja ka kaugema rahva jaoks tuntud Verevi järve vaated kaovad. Sellises mahus hoone jääb kui müüriks ranna ja Tartu maantee vahele Elva linnas. Hoone ehituse tõttu kaob rannast ka põline rannamänd, selle võra on vaja esialgsel hinnangul hoone poole jäävas osas poole võrra kärpida ja see tähendaks selle puu elu lõppu. Seda on ka planeeringuspetsialist 05.11.2020 rahvakoosolekul tunnistanud.

Kavandatavasse hoonesse mahub üksnes neljarealine ujulaosa ning on selge, et selline väike ujumisbassein ei saa rahuldada ligi 15 000 elanikuga Elva linna ja vallarahva tervisespordi ja koolilaste ujumisõppe vajadusi. Selles asukohas puudub ruumipuudusel ka hilisem hoonestuse laiendamise võimalus.

Ning viimaseks – leiame, et kõige paremini sobiks Elva Verevi randa mõistliku suurusega (ehitusalust pinda kuni 400 ruutmeetrit) Verevi rannahoone, seda ilma ujulata. Ujulat oleme korduvalt soovitanud rajada Elva Gümnaasiumi krundile (Tartu maantee 3, Elva linn). Seal paikneb ka vastvalminud Elva Spordihoone ning sealses hariduse, spordi ja nii kujuneks koos Elva linna- ja vallaujulaga kompleks, mis oleks enim sümbioosis kohaliku eluga. See oleks parim lahendus.

Isiklikul algatusel koostasin 15.06.2020 Facebooki „ELVA” grupis (rohkem kui 7000 liiget) küsitluse, sellele vastas ligi 650 inimest. Enim (68%) toetati ujula rajamist Elva Gümnaasiumi ja Elva Spordihoone juurde Tartu mnt 3, ujula rajamist koos rannahoonega Verevi randa üksnes 6% küsitlusele vastanuist.

Rõhutan veelkord – mitte ühegi kirjeldatud Elva linna piirkonnakogu arvamuse ega ettepanekuga pole Elva Vallavalitsus arvestanud!

Varem samal teemal:

Raimond Pihlap: “Ujulat on Elvale vaja sama palju kui Verevi randa”, 11.02.2020; Leelo Suidt: “Rannahoone on elvalaste ammune suur unistus” 25.08.2020; Olavi Hiiemäe: “Ujula rajamisega Verevi randa raisatakse võimalus korraliku veekeskuse tulekuks”, 24.08.2020; Markko Abel Verevi planeeringust: “Kavandatud kogus betooni Elva kõige kaunima loodusväärtuse veerel on kohatu”, 11.08.2020.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button