UUDISED

VALLAVANEM HANSENI VASTULAUSE UMBUSALDUSAVALDUSELE : SOPA LOOPIMINE EDU EI TAGA

Rünnakud abivallavanem Kertu Vuksi vastu on labased ja valedega pikitud, ütles vallavanem Heiki Hansen vastulauses vallavolikogus umbusalduse avaldajatele. Avaldame vallavalitsuse vastulause.

“Algatatud labane ja valedega pikitud poliitiline rünnak vähem kui kaks kuud ametis olnud abivallavanema vastu on kahetsusväärne ning näitab ründajate poliitilise kultuuri madalat taset. Ma ei arva, et valimiste edu tagab sopa loopimine ja kutsun seetõttu siinkohal üles kõiki poliitilisi jõude jääma valimisvõitluses soliidseks,” ütles Elva vallavanem Heiki Hansen.

“Kertu Vuks on olnud valla loomisest saati kõige tulihingelisem kaasamise ja avaliku arutelu praktikate (kaasav eelarve, külade kärajad, eelnõude avalikud konsultatsioonid, piirkonnakogude tegevus jne) algataja ja juurutaja Elva vallas. Avalduses väljatoodud süüdistustel ei ole vähematki alust ning tegu on pahatahtliku valeinfo levitamise ja maine kahjustamisega,” kaitses Hansen Vuksi, kes on opositsioonipoolse umbusaldusavalduse pälvinud Verevi rannaala detailplaneeringu läbisurumise eest.

“Abivallavanem Kertu Vuks ei vastuta valla kommunikatsiooni ega infolehe väljaandmise eest. Elva valla leht ei ole ajakirjanduslik väljaanne. Elva valla lehe väljaandmise eesmärk on kirja pandud ühinemislepingus – anda välja valla juhtimise ja tegevusega seotud lehte. Selles ei ole kohta arvamusartiklitele ega poliitilistele sõnavõttudele. Lähtume vallavalitsuse kommunikatsioonis faktidest ja elanikele olulise, hinnangutevaba info jagamisest.”

“Ka Verevi detailplaneeringuga seoses oleme teinud erinevaid teavitusi, mis on põhinenud muu seas ka kodanike küsimustele. Teatavasti ei ole volikogu otsuste vastuvõtmise juures määrav poolt- ja vastuhäälte vahekord, vaid poolthäälte ülekaal ning sellisena volikogu ka planeeringu kehtestas ilma mingisuguste manipulatsioonideta,” jätkas vallavanem Hansen.

Valimisliidud süüdistavad, et valla infokanalid tegelevad ühepoolse, valikulise ja propagandistliku infojagamisega rannaala detailplaneeringu läbisurumiseks.

Abivallavanem Kertu Vuks kommenteeris samuti umbusaldusavaldust, öeldes, et teda kurvastavad umbusaldusavalduses välja toodud valeväited nii isiklikult tema kui ka planeerimisprotsessi korraldamise vastu. “Verevi detailplaneeringu protsess algatati Elva vallavolikogus ja see kestis kokku 2,5 aastat,” selgitas abivallavanem Vuks. “Kogu planeeringuprotsess on olnud avalik, kõik planeeringuga seotud arvamused ja muud dokumendid on olnud ja on kõigile huvilistele kättesaadavad. Tehtud avalduses jääb arusaamatuks, millises etapis ja mida on avalikkuse eest avaldusele allakirjutanute väitel varjatud.”   

“Verevi detailplaneeringu puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu esitati see ka Rahandusministeeriumile arvamuse andmiseks,” lisas abivallavanem Kertu Vuks. “Rahandusministeeriumi arvamus on samuti kõigile kättesaadav, sh volikogu ja komisjoni liikmetele. Rahandusministeeriumi esitatud arvamusi on kehtestamisotsuse kujundamisel kaalutud, sh seda, miks ei ole võimalik ehitusõigust vähendada ja maakasutuse sihtotstarvet muuta. Kogu kaalutlusotsus ja põhjendused on välja toodud ka detailplaneeringu kehtestamisotsuses, mis volikogule esitati. ”

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button