UUDISED

VALLAVALITSUS HÄMAB, KAS HAKKAB TOIDURAHA VANEMATELT KOGUMA VÕI EI HAKKA

Elva vallavalitsus teatas nii sotsiaalmeedias kui ka Tartu Postimehe veergudel, et see, nagu tuleks sügisel hakata koolitoidu eest vanemate maksma hakata, on “spekulatsioon” ja selles osas pole “ühtegi otsust”. Volikogu otsusega heaks kiidetud valla eelarve aga sätestab risti vastupidist – hakatakse raha koguma. Üritasime ka vallavalitsuselt küsida, et kas eelarvet on kavas järgida või mitte, kuid jutt läheb üha ähmasemaks. Kokkuvõte: eelarve näeb ette lapsevanematelt toiduraha kogumist, vallavalitsus aga teatab, et ta pole otsustanud, kas hakkab koguma või mitte.

“Elva abivallavanem ja SA Elva Teenused nõukogu juht Heiki Hansen sõnas, et ei ole vastu võetud ühtegi otsust, mille järgi peaksid koolitoidu hinna kallinemise kandma lapsevanemad,” kirjutas eilne Tartu Postimees. “Tegemist on ühe võimaliku stsenaariumiga, kui vald ei peaks raha hinnatõusu katmiseks ise leidma. «Paratamatult peame läbi mõtlema kõik võimalikud stsenaariumid, kuid praegu on tegemist siiski ainult spekulatsiooniga,» sõnas abivallavanem.” (TPM; 09.02.)

Elva valla 2023. aasta eelarve seletuskiri teatab selgelt, et koolitoit muutub tasuliseks. “Samuti on plaanis muuta alates 01.09.2023 tasuliseks koolitoit ja tõsta lasteaia laste toidupäeva maksumust. Kulud toitlustamisele on hüppeliselt suurenenud. Toidupäeva kallinemine jagatakse võrdselt omavalitsuse ja lapsevanema vahel. (…) Koolitoidu maksumusest, mis on 2,80 eurot, tasub 1 euro riik, 0,90 lapsevanem ja 0,90 vald.” Ka on vastavate summadega eelarves arvestatud ja eelarve ise volikogu poolt heaks kiidetud.

Valla eelarve seletuskiri.

Üritasime vallavalitsusest selgitust saada, kuid sellestki vastusest jääb arusaamatuks, kas vallavalitsus kavatseb eelarves sätestatut täita või mitte. “Eelarve seletuskiri ei ole alus toiduraha maksmiseks või mittemaksmiseks. Kuidas, millistes osades ja summades või kas üldse lapsevanemad koolitoidu eest maksma hakkavad otsustab volikogu eraldi ja seda otsust ei ole. Tartu Postimehele ei ole ebatäpset infot jagatud,” selgitas abivallavanem Heiki Hansen. “Jah, valla eelarves on sellise variandiga arvestatud, kuid süsteemi pole välja töötatud. Süsteem töötatakse välja peale võimalikku volikogu vastavat otsust. Kui volikogu otsustab lapsevanematelt omaosalust mitte küsida, siis tuleb leida sellele summale muu kate, mis on samuti volikogu pädevuses – see on ka Elva vallavalitsuse ja vallavolikogu prioriteet.”

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button