ARVAMUS

TOOMAS JÄRVEOJA: UJULA, KULTUURIKESKUS, SPORDIHALL JA STAADION OLIDKI MAINITUD PERIOODIL ULME

Elva Uudised avaldasid 13. detsembril artikli pealkirjaga „Tänane vallavanem seitsme aasta eest: kultuurikeskus, ujula, spordihall – need on ulme“. Kuna Elva Uudised ei küsinud selle artikli koostamisel eraldi kommentaari, pean vajalikuks toona räägitut ja Elva Uudiste poolt artiklis väljatoodut faktidega selgitada. (Lugu ilmus Elva Uudiste ajaloolises retrorubriigis ja põhines 2013. aastal Toomas Järveoja poolt Tartu Postimehele antud intervjuul, mida toimetus pidas põhjendatuks meelde tuletada – toim).

Minu põhimõte on alati olnud rääkida asjadest nii nagu need on, mistõttu avaldasin 2013. aastal samuti oma arvamust ilma populistlike hüüeteta (Vt Tartu Postimees, 12.11.2013). Tänaseks ehk 2020. aasta lõpuks on valminud kultuurikeskus ja spordihoone ning seda väikeste mööndustega ja neil aastail nagu kaheksa aastat tagasi planeeriti. Leian, et Elva valla areng on olnud ja liikunud õiges suunas, uued investeeringud ja suunad on andnud kohalikele inimestele juurde rohkem võimalusi, mis ongi kõige olulisem.

Andes 2013. aasta kohalike valimiste järel intervjuu Postimehele, püüdsin jääda realistiks, tuginedes toona nendele reaalsetele võimalustele, mis olemas olid. Igaüks võib vanadest artiklitest võtta kontekstist välja üksikuid lõike ning anda neile kellelegi meelepäraseid pealkirju, kuid see ei muuda fakte, mis on kirjas linna eelarvestrateegiates ja arengudokumentides.

Tartu Postimees 12.11.2013

Vaadates tagasi, võibki öelda, et artiklis mainitud perioodil ehk 2013.–2017. aastal valmis mainitud hoonetest vaid üks ehk kultuurikeskus – mistõttu võibki öelda, et kõigi kolme objekti valmimine ei olnudki sel perioodil võimalik.

Elva linna eelarvestrateegias 2014–2017, mis võeti vastu vahetult enne 2013. aasta valimisi, on kultuuri- ja vabaajakeskuse ehitus planeeritud 2015. aastasse. Ilmselt mäletavad paljud, kuidas 2014. aasta lõpus otsustasid osad poliitilised jõud selle ehituse ettevalmistuse nurjata ning arvati, et esimesena tuleks ehitada spordihoone, mis oli eelarvestrateegias planeeritud hilisemasse perioodi. Kahjuks olid kultuurikeskuse ehituse nurjajate seas ka tulevase uue võimuliidu esindajad Valimisliidust Elva. Tulemuseks oligi kultuurikeskuse ehituse edasilükkamine ning keskus valmis esialgsest plaanist kaks aastat hiljem, 2017. aastal.

2014. aasta lõpus võeti vastu Elva linna eelarvestrateegia 2015–2018, kus oli kajastatud spordihoone ehitamine 2017. aastal. Samal aastal on eelarvestrateegia järgi plaanitud alustada ka staadioni rekonstrueerimise ettevalmistusi, paraku olid tulevasel võimul teised plaanid. Teatavasti valmis spordihoone mõned aastad hiljem, 2020. aastal. Eks siingi oli põhjus linna finantsvõimekuses ning asjaolus, et kümne aasta investeeringuid ei ole võimalik teha ühe aastaga.

Toonase uue linnavõimu, mida juhtis Eva Kams, esimene vastu võetud Elva linna eelarvestrateegia 2016–2020 kehtestati 2015. aasta lõpus. Selles dokumendis on spordihoone valmimine planeeritud 2018. aastasse, kusjuures ujulat ei ole selles dokumendis mainitud. Kuna nii kultuurikeskusele kui ka spordihoonele olid planeeritud varasemast suuremad summad, oli staadioni projekteerimine lükatud 2020. aastasse.

Esimest korda mainitakse ujulat Elva linna eelarvestrateegias 2017–2021 ja seda koos spordihoonega ehk ühe objektina. Selle ehitust koos spordihoonega oli plaanitud alustada 2017. aastal ja lõpetada 2019. aastal. Suurim probleem oli aga see, et spordihoone ja ujula maksumuseks oli planeeritud 3,2 miljonit eurot.

Teatavasti maksis ainult spordihoone rajamine 4,6 miljonit eurot ning spordihoone ja ujula eelprojekti järgne ehitusmaksumuse kalkulatsioon oli 11,5 mln eurot. Eelarvestrateegias oli näidatud umbes neli korda väiksemat maksumust. Kas tahtlikult või tahtmatult, seda teavad eelarvestrateegia koostajad ise, kuid ilmselgelt poleks hoone tegelik maksumus ka kõige parema tahtmise juures linna finantsvõimekuse piiridesse mahtunud.

Ujula ja staadion ootavad oma järge tulevikus. Nagu öeldud, valmis 2013.–2017. aastal ainult üks artikli pealkirjas välja toodud objekt – kultuurikeskus. Järelikult olidki ujula, kultuurikeskus, spordihall ja staadion sellel perioodil (2013–2017) ulme ka tagantjärgi öeldes, olenemata sellest, kes parasjagu võimu teostas. Kahjuks on just raha see, mis meie unistuste täitumisele tihti piirid tõmbab, olgu see era või avalikke vahendeid kasutades.

Arukalt, kannatlikult ning sihipäraselt majandades jõuame kindlasti kaugemale kui populistlike tõmbluste ja lubadustega.

Rahulikku jõuluaega, olge terved!

Toomas Järveoja on Elva vallavanem

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button