UUDISED

RIIK TOETAB ELVA LINNA VALGA MAANTEE REKONSTRUEERIMIST

Elva vald saab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 100 000 eurot toetust Elva linna Valga maantee rekonstrueerimiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annab kohalikele omavalitsustele toetust kohalike teede investeeringutoetuste näol. Selle toetuse eesmärk on toetada eelkõige olulisi transiidi ja ettevõtlusega seotud teid. Elva vald saab sellel otstarbel toetust Elva linna Valga maantee rekonstrueerimiseks ning toetuseks saadi maksimaalne summa, 100 000 eurot. Kogu projekt läheb maksma 162 843 eurot, valla omafinantseering on seega ligi 63 000 eurot.

Elva valla arendusspetsialist Allan Allik ütles, et saadud toetusega on võimalik uuendada vaid teekatend. „Konkurents sellele toetusele oli tihe. Ettevõtlusteede toetuse said 42st taotlenud omavalitsusest vaid 10,“ kirjeldas ta. Oluliste kriteeriumitena hinnati ettevõtluse ja transiidi põhjustatud lisanduvat liikluskoormust.

Taotluse ettevalmistamisel arutleti vallavalitsuses pikalt, et millistele teelõikudele saaks kõige suurema tõenäosusega toetust ning millised teed on ka kõige suurema liikluskoormuse ja investeeringuvajadusega.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button