ARVAMUS

PEETER LAASIK: LUBAVAD KÕIK, MEIE TEEME ÄRA

Pensionärid peavad saama sünnipäeva puhul 50 eurot pensionitoetust ja valda tuleb rajada 50 uut pinki, kirjutab Keskerakonna Elva osakonna esimees Peeter Laasik. Ühtlasi toetab ta lasteaia kohatasu kaotamist.

Kõigi omavalitsuste põhiline soov on, et seal elaks võimalikult palju inimesi, et seda omavalitsust eelistaks elukohana võimalikult palju elanikke. See on ka mõistetav, kuna sellisesse piirkonda tuleb investeeringuid, sellist piirkonda eelistavad erainvestorid, sellises omavalitsuses elu keeb.

Keskerakond on toetanud ja toetame ka edaspidi tugevalt noori peresid. Me kaotame lasteaias kohatasu, see noori peresid liigselt koormab. Samuti jätkame me ranitsatoetuse maksmist, suurendades seda iga aasta.

Need kaks lubadust on märgilised, mis näitavad meie hoolimist noortest peredest. Loomulikult peame vajalikuks nii tasuta koolitoitu, uute huviringide tekkimist sädeinimeste toel, noorte enda initsiatiivi toetamist, aga samas noortele mõistliku interneti kasutamise õpetamist, vältimaks vaimseid probleeme. Kindlasti on oluline ka noortele oma kodu, mille osas just meie erakonna valitsemise ajal on võimaldatud Kredexist lisa tagatist pankadele.

Sama olulised on Keskerakonna jaoks meie eakad, nemad on oma tööga aastakümnete jooksul loonud meie praeguse ühiskonna heaolu. See on see baas, millelt praegune põlvkond on tulemuslikult edasi läinud. Sageli on eakad ohvriks toonud oma tervise, mistõttu vajavad praegu rohkem arstiabi ja toetust.

Uus päevakeskus koos sotsiaalmajaga ja 50 pinki

Meie põlvkonna suhtumine nendesse peab eelkõige väljenduma lugupidamises ja austuses, kuid kindlasti on vajalik ka reaalne materiaalne toetus. Meie konkreetsed lubadused Elva vallas on – paneme vastavalt piirkondlike kogude soovidele paika 50 pinki ja ehitame Elva linna uue päevakeskuse koos sotsiaalmajaga. Kindlasti vajab olukorra parandamist ka Puhja praegune päevakeskus. Meie lubadus on ka pensionäridele sünnipäevaks 50 eurot kätte. Samuti peab paranema eakate koduhooldusteenus, muutuma rohkem vajaduspõhiseks.

Viimase 15 aasta jooksul on ainult Keskerakonna valitsuses oleku ajal tõstetud erakorraliselt pensione. Pensioni tõus indekseerimise alusel hoiab ainult pensioni ostujõudu ega suurenda pensionide ostujõudu. Sisuliselt tähendab see elukalliduse tõusu kompenseerimist. Samas erakorralised pensionitõusud tõstavad sisuliselt pensioni ostujõudu. Näiteks 2021. aasta aprillist tõusis pension erakorraliselt 16 eurot. See otsus on tehtud eelmise, Jüri Ratase valitsuse ajal.

Võib öelda ,et pensione tõstab Riigikogu. Jah , see on nii. Samas toetame meie omavalitsuse tasemel pensionäride paremat hakkama saamist. On vaja nutikamalt organiseerida transport, et eakad saaksid lihtsamalt arsti ja poe juurde. Meie lubadus on ehitada järgmise nelja aasta jooksul uus teenusmaja koos päevakeskusega. See tähendab eakatele suuremaid tegutsemise võimalusi vaba aja sisustamiseks. Alates 2023. aastast on keskmine vanaduspension maksuvaba – see jätab just väiksema pensioni saajatale rohkem raha kätte.  

Viimase prognoosi kohaselt kasvab keskmine vanaduspension 2023. aprillist 654 euroni. Selle summani jõuab pension tänu just erakorralisetele pensioni tõusudele.

Korras teed soosivad ettevõtlust

Ettevõtlus tuleb sinna, kus on hea infrastruktuur ja kus on olemas kvalifitseeritud tööjõud. Siin saab just omavalitsus õla alla panna tugevalt investeerides nii teedesse/tänavatesse kui ka interneti kättesaadavusse. Need kaks strateegilist suunda annavad selge sõnumi erainvestoritele, et vald sisuliselt soovib teha midagi ära erainvestori jaoks. Kindlasti on teede/tänavate korrasolek tähtis ka inimestele, kuna see on elementaarne vajadus tänapäeval.

Tänapäeval on elementaarne ka hea neti ühendus. Selle tähtsust ja hädavajalikkust näitas ka ilmekalt koroona kriis. Tänu veebi võimalustele sai toimuda õpilaste distantsõpe. Kindlasti ei asenda distantsõpe kontaktõpet, kuid selles olukorras oli see ainuvõimalik lahendus.

Keskerakond mõtleb nii laste ja nende vanemate peale, aga samuti soovib sisuliselt toetada meie eakaid.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button