ARVAMUS

MARIKA SAAR: MIS OOTAB ELVA VALLA KULTUURI JA SPORTI JÄRGMISEL NELJAL AASTAL?

Tarvis on hoida pühakodasid, talletada paremini valla minevikupärandit, luua lauluväljakule külastuskeskus ning tuua suured spordiinvesteeringud Elva staadioni ja suusahüppemäe ümbrusse, kirjutab Sinu Elva Valla kandidaat ja abivallavanem Marika Saar oma valimisliidu eesmärkidest järgmisel neljal aastal.

Elva valla üks strateegilisi eesmärke on mitmekülgsete vaba aja võimaluste pakkumine, mille alaeesmärgid räägivad huvitegevusest, raamatukogudest, sporditegevusest, rahvakultuurist ja kultuurielu korraldamisest. Eesmärgi fookus on seatud sellele, kuidas me pakume võimalusi elanikele vaba aja veetmiseks. Kuid mis oleks kui vaataks kultuuri ja sporti hoopis teise nurga alt? Tegemist ei ole ainult vaba aja veetmiseks võimaluste pakkumisega, vaid rahvakultuuri edasikandmise, kogukondliku koostegemise, vaimse tervise tasakaalu hoidmise ja liikumisharjumuste parandamisega, mis mõjutab otseselt kõigi meie tervelt elatud aastaid.

Elva vallas on väga aktiivsed kogukonnad, kes on valmis koos vallapoolse toetusega korraldama väga eriilmelisi sündmusi ja muid projekte nii spordi-, kultuuri-, haridus-, tervisedenduse- kui ka sotsiaalvaldkonnas. Vaadates igal aastal projektide kasvavat hulka, leiame, et kogukonna algatuste toetuseks peab suunama tänasest veelgi enam vahendeid, sest läbi projektitoetuse saavad tuge nii üleriigiliselt tuntud sündmused kui kohalikud külapeod omatunde suurendamiseks.

Koroona-aastad on teinud murelikuks kõik need, kes rahvakultuuri jätkusuutlikkuse eest seisavad, sest vahepealsel ajal erinevad laulukoorid, tantsurühmad ja ansamblid saanud koguneda ning nüüd tuleb loota, et Elva valda rahvakultuuri kollektiivid on tugevad ja ei hääbu ning leiavad võimalusi kogunemiseks ja rahvakultuuri edasikandmiseks. Oluline on, et omavalitsus toetab kollektiive läbi tasuta ruumide, juhendajate palga ja tegevustoetuse, kuid sellest veelgi olulisem on pakkuda võimalusi koostegutsemiseks ja esinemisteks. Suvel Elva keskväljakult käivitunud kultuurikolmapäevakutel näitasid väga head eeskuju Puhja ja Konguta piirkonna kollektiivid.

Kultuuripärand, kohaliku mälu talletamine ja selle esitlemine on teemad, millele me peame rohkem tähelepanu pöörama, siin on palju kitsaskohti ja tegematajätmisi, kuid ka võimalusi leida uusi lahendusi. Kindlasti soovime jätkata pühakodade parendamise toetamisega, sest Elva valla kirikud on talletanud meie kultuuri juba aastasadu ning me peame leidma võimalusi nende väärtustamiseks.

Lauluväljak linna külastuskeskuseks

Elva vallal ei ole tänaseni head plaani, kuidas rikkalikku ajalugu talletada ja esitleda. Elva Muuseumisõprade Klubi on teinud siin tänuväärset tööd, kuid paraku ei ole see entusiasmil põhinev tegevus pikaaegselt jätkusuutlik ning käsitleb peamiselt Elva linna lugusid. Meil on vaja terviklikumat lähenemist! Lisaks me peame looma süsteemi, kuidas tänaseid sündmusi tulevastele põlvedele talletada.

Sinu Elva meeskonnal on idee muuta Elva lauluväljak linna külastuskeskuseks koos atraktiivse ajaloo väljapanekuga. Mõistame, et see tähendab väga suurt investeeringut ning kohe seda võimekust ei ole, kuid me peame olema valmis erinevate vahendite taotlemiseks, sest see loob võimaluse muuta ka avalik ruum kogu Arbi järve ümbruses atraktiivseks ning laulukaar mitmeti kasutatavaks.

Rõõm on tõdeda, et järjest enam pööratakse tähelepanu vaimse tervise teemadele ning kindlasti on raamatukogud need, mis pakuvad paljudele rasketel aegadel tuge läbi ilukirjanduse, luule kui ka eneseabiraamatute. Raamatukogud on meie jaoks olulised kogukonnakeskused ning soovime, et raamatute laenutamise teenus muutuks veelgi mugavamaks ning järjest enam elanikke leiab tee raamatute juurde.

Kuid vaimse tervise tasakaalu hoidmiseks ja tervelt elatud eluaastate pikendamisele aitab kaasa kõige enam liikumine. Juba pool tundi liikumist päevas aitab kaasa keskendumisele, loovuse suurendamisele, stressi leevendamisele ja ka näiteks dementsuse ennetamisele, rääkimata lihtsalt mõnusast enesetundest.

Valgustatud liikumisradasid tuleb juurde rajada

Elva vald on spordivald, meil on suurepärased võimalused looduses, väliväljakutel liikumiseks ja ka saalides sportimiseks. Sporditaristu arendamine ja hooldamine on valdkonna keskne prioriteet. Kindlasti on oluline, et juurde tekiks valgustatud liikumisradasid, paremaid tingimusi ootavad Puhja ja Rannu jalgpallisõbrad ning loomulikult vajavad suuri investeeringuid Elva linnastaadion ja spordipark koos ainulaadse talispordi- ja suusahüppekeskusega. Ikka selleks, et mitmekesistada võimalusi liikumiseks. Loodetavasti lumised ja külmad talved loovad võimalusi uisuväljakute ja suusaradade rajamiseks üle valla.

Noortele erinevate sportimisvõimaluste loomine on olnud Elva vallale väga tähtis ning me oleme olnud siin väga edukad tänu spordiklubidele, kes pakuvad võimalusi erinevate alade harrastamiseks. Me peame seda mitmekesisust säilitama ja spordiklubide võimalusi veelgi parandama läbi kasvava tegevustoetuste, mis peaks täiendavalt toetama spordiklubide laienemist teistesse Elva valla piirkondadesse.

Liikumisfestival Elvas

Liikuma kutsuvad ka erinevad spordiüritused ja võistlused ning regulaarseid, jõukohaseid ja innustavaid liikumisüritusi tuleb pakkuda ka lastele, noortele, eakatele igas valla paigas. 

Plaan on Euroopa Kultuuripealinna Tartu 2024 kultuuriprogrammi pakkuda välja idee korraldada aastal 2024 Elvas liikumis- ja heaolufestival, mis seob kultuuri, spordi ja liikumise ning  vaimse tervise teemad tihedamalt kui kunagi varem. Kultuur ja sport on midagi palju enamat kui lihtsalt vabaaja veetmise võimalused- need loovad meie elanike heaolu ja tõstavad (vaimselt) tervelt elatud aastate arvu.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button