UUDISED

LASTEAIA KOHATASU: MUJAL KAOTATUD, ELVAS VEEL KEHTIV

Elva valla lasteaiad on praeguse eriolukorraga miinimumrežiimil – lapsed on sinna oodatud vaid vältimatu vajaduse korral. Paljud vanemad said Elvas aga märtsikuu eest arve. Õigustatult tekib küsimus – kui teenust pole tarbitud, mille eest siis maksta?

Peale selle on veel mõnedes omavalitsustes kohatasu raskel ajal üldse kaotatud või vähendatud. Nii on Tallinnas ja Tartus nõudnud sotsid kohatasu kaotamist, Elvas aga on sotsiaaldemokaat suisa vastava ala abivallavanem.

Kas Elvagi ei võiks eeskuju järgida? Mõnigi vanem on kas juba kaotanud töö või on kärbitud palka. Mida plaanib vald ette võtta?

Abivallavanem Marika Saare kinnitusel toimus lasteaedades märtsikuus töö kaks nädalat ja praegu ei ole lasteaiad suletud. Teenus on tema sõnul tagatud kõigile lastevanematele.

“Vabariigi Valitsus on juhtinud tähelepanu, et tegemist on olulise teenusega, mille peavad omavalitsused ka raskel ajal tagama. Sellega toetab vallavalitsus kõiki neid vanemaid, kel ei ole võimalust oma lapsi koju jätta. Tuletan meelde, et eriolukorrast tulenevad soovitused ja piirangud on mõeldud elanikkonna tervise kaitseks ning kõigi huvides on neist kinni pidada, et saaksime esimesel võimalusel jätkata tavapärase elukorraldusega,” kommenteeris teemat Saar.

Abivallavanem Saar loodab antud olukorras lapsevanemate mõistvale suhtumisele märtsikuu tasu osas ja jätkab: “Omavalitsuse jaoks on tekkinud olukord ootamatu. Elva Vallavalitsus on teinud vallavolikogule ettepaneku vabastada lapsevanemad aprillikuu lasteaiakohatasust. Volikogu teeb sel teemal oma otsuse järgmisel nädalal toimuval istungil, 13. aprillil.”

Kõigil, kelle majanduslik olukord on muutunud juba keeruliseks, palutakse pöörduda vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna poole, kontaktid leiab: https://www.elva.ee/et/ametnikud. Samuti on valla kodulehel võimalik tutvuda sotsiaaltoetustega: https://www.elva.ee/et/sotsiaaltoetused.

Lasteaedade kõrval ei tohi unustada eakaid. Kuidas on praegune olukord aga mõjutanud nende toimetulekut? Paljud vajavad abi toidu või ravimite kojutoimetamisel. “Eakate toimetulek ei tohiks olla halvenenud, sest riik maksab pensione samas mahus. Oleme valmis aitama kõiki, sh eakaid, kes vajavad abi toidu või ravimite kohaletoimetamisega. Abi saamiseks palume pöörduda sotsiaal- ja terviseosakonna poole,” rääkis Marika Saar.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button