ARVAMUS

JUHANI JAEGER: POLIITIKASSE ON MÕTET MINNA SIIS, KUI SUL ON RIIGILE MIDAGI ANDA

“Miks lubatakse?” on poliitikas vähemalt sama oluline küsimus kui “mida lubatakse?”. Ideaal, millest peaks alguse saama iga poliitiline algatus, on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine, kirjutab Isamaa kandidaat Riigikogu valimistel Juhani Jaeger.

Valimiste eel räägitakse palju sellest, mida teha, kuid liiga vähe sellest, miks seda vaja on. Olen laulva revolutsiooni laps. Toona oli üksainus “miks?”. Me laulsime vabaks Eesti rahvusriiki. Kõik muu oli ebaoluline.

35 aasta jooksul, mis meid laulvast revolutsioonist lahutab, räägitakse järjest vähem meie iseolemise põhjusest: tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine. See on aga ideaal, millest peaks alguse saama iga poliitiline algatus. Rahvuslus on väärtusküsimus ning seda tuleb kogu aeg taasluua läbi hariduse ja kultuuri.

SEITSE SAMMU EESTLUSE HEAKS

See kõik sai ka põhjuseks, miks muutusin paar-kolm aastat tagasi poliitikas aktiivseks: minu roll poliitikas on kanda edasi eestluse ideaali. Selleks, et eesti rahvus kestaks, on vaja hea seista:

perede eest, sest peredes sünnivad lapsed ning omandavad kasvamisel eesti keele ja kultuuri,

hariduse eest, sest eestikeelne ja eestimeelne kool kasvatab targa ja tegusa rahva,

julgeoleku eest, sest kaitsevõime ja kaitsetahe hoiavad meie ühiskonna turvalisena.

Isamaa peamised algatused selle saavutamiseks on:

 1. pere- ja vanemahariduse kättesaadavuse parandamine ning heaseismine rahva vaimse tervise eest,
 2. maksuvaba tulu tõstmine 5000 euroni lapse kohta (pere võidab 83 eurot lapse kohta kuus),
 3. õpetaja palga algtaseme viimine 1,25-kordse Eesti keskmiseni,
 4. lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgatõus,
 5. eesti õppekeelele ülemineku lõpuleviimine,
 6. Vene ja Valgevene kodanike valimisõiguse tühistamine kohalikel valimistel,
 7. kaitseinvesteeringud: sõna otseses mõttes nii palju kui vaja.

SEITSE SAMMU LÕUNA-EESTI HEAKS

Pidevalt tuleb ka pöörata tähelepanu inimeste heaolule, majandusele ja keskkonnale, võidelda inflatsiooni ja kasvavate energiahindadega, hoida madalat maksukoormust ja tuua elu maapiirkondadesse. Need valdkonnad tagavad ühiskonna toimimise ja inimeste rahulolu, olles seega eelduseks, et pühendada kõrgematele ideaalidele: rahvuslusele.

Isamaa peamised algatused maapiirkondade ja väikelinnade elanike heaks on:

 1. maale kodu loomise toetamine noortele peredele suunatud elamuarenduse kaudu ja kodulaenu kättesaadavuse parandamine,
 2. kodudele ja ettevõtetele üle kogu Eesti hea juurdepääsu ja kiire interneti tagamine iga ilmaga,
 3. kultuurist osasaamise võimaluste parandamine ning kohalikel traditsioonidel põhinevate festivalide ja muude kultuurisündmuste toetamine üle Eesti,
 4. kohalike omavalitsuste finantsvabaduse ja -võimekuse suurendamine, sh  keskkonnakaitseliste piirangute korral maamaksu vabastuse hüvitamine,
 5. riigiasutuste väljaviimine Tallinnast ja Harjumaalt ning maakondlike arenduskeskuste otsustusõiguse laiendamine eurotoetuste jagamisel.
 6. Tartust Eesti haridus-, innovatsiooni- ja teaduspealinna kujundamine,
 7. kiire raudteeühenduse väljaehitamine Tallinna ja Tartu vahel.

ISAMAA TÄIDAB OMA LUBADUSED

Pääseda võimule võimu enese pärast ei paku mulle huvi. Võim on vahend oluliste asjade ära tegemiseks. Kui peaksin valima kolm isiklikku “punast joont”, ilma milleta järgmist koalitsiooni ei sünni, on need:

 • pere- ja vanemahariduse kättesaadavuse oluline parandamine,
 • maksuvaba miinimum 5000 eurot iga lapse kohta,
 • õpetajate palga alammäära tõstmine 1,25-kordse Eesti keskmiseni.

Eestlus toetub lastega peredele ning eestikeelsele ja eestimeelsele haridusele. See on minu ideaal ja need kolm punkti viivad meie riiki selle ideaali suunas edasi.

Viimased kolm valimistsüklit on Isamaa täitnud kõik peamised valimislubadused: maamaksu vabastus kodualuse maa eest, emapension, tasuta kõrgharidus, kogumispensioni reform jne. Usun, et jätkame sama joont ka edaspidi.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button