ARVAMUS

JUHANI JAEGER: ISAMAA SOOVITUS KOALITSIOONILE – OLGE JULGED!

Valija soovis muutust. Kui poliitiline kombinatoorika ka valija tahtele “ära teeb”, siis vähemalt mitte Isamaa kätega, kirjutab vallavolikogu liige Juhani Jaeger (Isamaa).

Kõige tähtsam on jääda truuks oma ideaalidele. Värske vaatega valimised võitnud Isamaa vangerdati opositsiooni ja vana võimukartell jätkab toimetamist. Ma ei salga, et mul on meie vallast kahju, aga midagi traagilist siin ei ole. Parafraseerides Vilde “Pisuhända”: “kord idealism all ja poliitika peal, siis jälle poliitika all ja idealism peal!”. Isamaa läheb oma suurte ideedega opositsiooni, jätkates Elva valla õhutamist aktiivsemale ja ausamale tegutsemisele. Võimule asuvale koalitsioonile aga soovitan: olge julged!

Meie linnal ja vallal on suur potentsiaal, mille avanemist on takistanud hillitsetud olek ja riskijulguse puudumine. Kuigi need puudujäägid olid äsjaste valimiste peateemaks, ei tasu valimisi iseenesest üle tähtsustada – see on vaid lõputu distantsi vahefiniš. Areng on igavene. Valimised aga peaks tagama, et valitsejad ei muutu mugavaks.

Ujula ehitamine, lasteaia kohatasu vabastus või üle kogu valla kordaajamist ootavad tuhat pisiasja on ettevõtmise ja otsustamise küsimus. Raha on oluline, kuid sageli mitte määrav. Elva vallal on nii laenuvõimekust kui ka tegevuseelarve reservi, et siinne elukeskkond saaks teha otsustava arenguhüppe. Küsimus on mõtteviisis. Hiljuti kapitaalremonditi Pikk tänav. Porilomp mu väravas ootab jätkuvalt likvideerimist, aga see ei ole põhiline. Põhiline seisneb selles, et ka peale kapitaalremonti ei tee silmaga vahet, kas tänav uuendati äsja või 20 aastat tagasi.

Kolm hädavajalikku strateegilist suunda

Kui vald juba uuendab raske raha eest üht oma peatänavatest, peaks tulemuseks olema midagi erilist. Vau-efekt on valla üks kolmest kriitilisest edutegurist. Vau-tunne peaks saatma külalist nii Elva linnas kui ka väiksemates asulates piltlikult öeldes igal sammul. Kohalike jaoks peaks vau-keskkond aga muutuma nõnda tavaliseks, et minnes mujale tundub, justkui oleks midagi puudu – et kodus on mõnusam!

Ülejäänud kaks edutegurit on märgilised objektid ja inimeste igapäevane heaolu. See viimane on kõige tuum. Kõrvaldada tuleb asjaolud, mis annavad inimesele põhjuse olla rahulolematu. Kui eakad kurdavad liikumisprobleemide ja noored ajaveetmisvõimaluste üle, on valla kui elukeskkonna atraktiivsusel nagu käsipidur peal.

Kõige krooniks on objektid, mis tekitavad meis endis ja meie külalistes imetlust. Siia kuulub kõik, mida vald loob läbi investeerimistegevuse, näiteks turismiobjektid, kogukonnakeskused ja spordirajatised üle kogu valla. Samuti kuuluvad siia loodusobjektid, mida vald saab väärindada ja turundada: Verevi, Võrtsjärv, metspargid ja nii edasi.

Vau-efekt, igapäevane heaolu ja märgilised objektid – neist kolmest sõltub, kui väga tahavad Elva valla elanikud siia elama jääda ja kui ligitõmbav on meie vald uutele elanikele.

Opositsioonis sirge seljaga

Uute ja vanade jõudude vägikaikavedu lõppes, sel korral vanade kasuks. Loodan siiski, et Elva vallas saavad vajalikud asjad viisil või teisel teoks. Isamaa ei ole välistanud ega välista ka opositsioonis koostööd ühegi poliitilise jõuga. Küll aga oleme võtnud seisukoha, et me ei asu kolmanda partnerina kindlustama valimistel kaotanud eelmise võimukartelli – Reformierakonna ja Sinu Elva Valla – jätkamist. Valija soovis muutust. Kui poliitiline kombinatoorika ka valija tahtele “ära teeb”, siis vähemalt mitte Isamaa kätega.

Tänan südamest kogu Elva valla rahvast Isamaale antud toetuse eest! Tänan kõiki, kes panustasid meie kampaaniasse! Isamaa läheb opositsiooni ja seisab hea selle eest, et teoks saaksid uued säravad ideed ning vald tegutseks tarmukalt ja julgelt. Jälgime opositsioonis sedagi, et vallas ei oleks politiseeritud töökohtade ja teenuste toiduahelat ning valla juhtimine oleks aus ja avatud. Mina loominguinimesena seisan ka kohalikus elus loova vallajuhtimise eest, nagu olen loovuse eest seisnud kõiges, millega end seon.

Post Scriptum:

Kuna valitsema jääb peaasjalikult sama võimukoalitsioon, mis toimetas ka enne valimisi, ei ole põhjust rääkida sisseelamiseks mõeldud 100 kriitikavabast päevast. Kui sama võim, siis sama võim. Tööle tuleb hakata kohe, sest kõik on selge ja palju on vaja ära teha. Kas vanad hobused hakkavad valimistel saadud raputuse mõjul koormat kiiremini vedama, näitab aeg. Isamaa soovib valitsejatele jõudu ning hoiab oma ideed ja energia valla inimeste teenistuses.


Juhani Jaeger on Elva vallavolikogu liige (Isamaa)

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button