UUDISED

ELVA VALD SÕLMIS LEPINGU VEREVI JÄRVE VEEKESKKONNALE AVALDUVA VÄLISKOORMUSE UURINGU TEOSTAMISEKS

Elva vallavalitsus sõlmis Eesti Maaülikooliga lepingu, et selgitada välja Verevi järve väliskoormusest tulenevad põhiprobleemid. Uuring valmib 1. juuliks 2022.

Uuring sisaldab endas järvega seotud veemajanduslike tööde, sh teostatud projektide ja asjakohaste aruannetega tutvumist ning koostajate ja tegijatega kohtumisi. Samuti kasutatakse Elva reoveepuhasti materjale väljalaske vooluhulkade ja vee omaduste kohta ning andmeid sademeveelaskmete kohta.

Uuringuga kaardistatakse ka valgalal paiknevad koormusallikad ning tehakse vooluveekogude geodeetilised kontrollmõõtmised. Samuti koostatakse järve väliskoormuse vee- ja ainebilanss (vooluhulk, T°, O2 sisaldus, elektrijuhtivus, pH, värvus, üldlämmastik, üldfosfor, BHT7, fosfor, lämmastik). Antakse hinnang mõõdetud näitajate väärtuste ja nende mõju kohta järvele. 

Samuti võetakse veeproove kaldal olevatest kaevudest, et selgitada välja põhjavee mõju Verevi järve veebilansile (sh määratakse elektrijuhtivus, pH, fosfori- ja lämmastikusisaldus). Teostatakse järve vahetult valgalalt koormuse uuring jpm.

Uuringu tulemusi tutvustatakse ka valla infokanalites.

Uuringu maksumus on 19 500 eurot + km.

Näita rohkem

Seotud artiklid

Üks kommentaar

  1. Tunnen huvi, kas leping sisaldab uuringut Verevi järve veetaseme tõstmist tasemele, mis ta oli enne veetaseregulaatorite ehitust.

KOMMENTAARIUM

Back to top button