UUDISED

ELVA VALD OSALEB TARTUMAA SOTSIAALTRANSPORDI KATSEPROJEKTIS

Elva vald muudab aprillikuu jooksul sotsiaaltranspordi korraldust andes selle ülesande Tartumaa ühistranspordikeskusele ning veoteenuseid hakkab osutama OÜ Tartaline. Sotsiaaltranspordi teenuse vajaduse hindamise ja otsuse teeb jätkuvalt vallavalitsus.

Tegemist on katseprojektiga, mille eesmärk on leida sobiv sotsiaaltranspordi korraldusmudel, mis aitab kaasa erivajaduse, hoolduskoormuse ja toimetulekuraskustega inimeste osalemisele igapäevaelus ning vabastab sotsiaaltöötajad transporditeenuse osutamisest. 

Elva valla abivallavanem Marika Saar ütles, et Elva vallas oli sotsiaaltranspordi teenus väga hästi korraldatud. „Usun, et see jätkub ka peale ümberkorraldusi. Sotsiaaltranspordi teenuse vajaduse hindamise ja otsuse teeb jätkuvalt vallavalitsus, kuid sõite korraldatakse maakonnas keskselt,“ kirjeldas ta ja lisas, et nüüdsest on olemas dispetšerteenus, mis tähendab, et inimestel on võimalus oma sõite tellida igal äripäeval kell 8–17 ning klientide teenindamine toimub kell 7–19. 

Tartumaa ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu sõnul tähendab see projekt seda, et üle maakonna on kättesaadav selline transporditeenus, mis vastab võimalikult hästi konkreetse sõitja erivajadustele. „Vajadusel abistatakse sõitjat transpordivahendile saamisel, teenust saab kasutada ratastooli või liikumisraskustega sõitja ning samuti on valmidus raamitranspordiks,“ selgitas ta. Kui see on vajalik ja eelnevalt teada, tagatakse ka tõstjate abi ning erivajadusega sõitja pääseb transporditeenusele. Ootamatute erijuhtumite korral osutatakse sotsiaaltransporditeenust ka töövälisel ajal.

Katseprojekti eesmärk on võimalikult paindlikult, vajaduspõhiselt ja mõistliku ressursikuluga luua terviklik üle maakonna toimiv süsteem. Projekti raames töötatakse välja IT-lahendus, mis tõhustab transpordi logistilist planeerimist, läbisõidu arvestust ja aruandlust.

Kuna tegemist on katseprojektiga, analüüsitakse Aunapuu sõnul jooksvalt teenuse osutamise käigus tekkivaid probleeme ja laekuvat tagasisidet nii sõitjatelt kui ka vedajalt. „Saadud tagasiside edastatakse Sotsiaalministeeriumile, et kavandada ühiselt edasisi tegevusi. Sõitjate rahulolu, mõistlik kulubaas ja projekti õnnestumine on eeldus, et süsteemi vajalikkus oleks teadvustatud riiklikul tasemel ning meie tegevused oleksid jätkusuutlikud,“ rääkis Aunapuu.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et kindlustunnet maakondlikule sotsiaaltranspordi korraldamisele üleminekuks andis ka teiste ühistranspordikeskuste positiivne kogemus, kes on jõudnud seda teenus juba sel viisil korraldada. „Kindlasti tuleb lähikuudel ette ka segadust, nagu ikka uute asjade korraldamisega, kuid palun varuda kannatust. Alati võib pöörduda nõu ja abi saamiseks oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti või sotsiaalnõuniku poole.“ Saar loodab, et pilootprojekti tulemusena leiab ka riik edaspidi täiendavaid ressursse sotsiaaltranspordi korraldamiseks, kuid omaette väärtuseks peab ta ka maakonna omavalitsuste koostöökogemust sotsiaalteenuse korraldamisel. 

Maakonna ühtne hinnakiri kergitas Elva valla sisest transpordi hinda kuni paari euro võrra, kuid Tartusse sõitmise hind langes. „Omavalitsusel on õigus hinnakirjas teha soodustusi ning selleks tuleb pöörduda Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonda,“ lisas Saar. 

Kõigile sotsiaaltranspordi kasutajatele on sel teemal edastatud ka infolehed. 

Sotsiaaltransport on oluline teenus, millest sõltub ka teiste teenuste kättesaadavus ning seega on selle korraldamine üks riigi prioriteet. Pikas plaanis on lõppeesmärk, et teenuse abil on suurenenud nende inimese tööjõuturul osalemine, kes peavad täna lähedasi hooldama. 

Projekt on algatatud Sotsiaalministeeriumi Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse „Eakatele, erivajadusega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused“. Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfond, 15% on kohalike omavalitsuste omaosalus.

Katseprojekt kestab kaks aastat ning projektiga on ühinenud kõik Tartumaa omavalitsused, välja arvatud Tartu linn. 

Lisainfo teenuse kohta leiab valla kodulehelt: https://www.elva.ee/sotsiaaltransporditeenus

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button