ARVAMUS

BIRGIT LÕHMUS-KOMLEVA: ELVA VALD VÄÄRIB PAREMAT VALLAVANEMAT

Eile esitasid vallavolikogus Isamaa ja EKRE saadikud umbusaldusavalduse vallavanem Priit Värvile. Elva vallavolikogu liige ja EKRE Elva osakonna juht Birgit Lõhmus-Komleva leiab, et Elva vald vajab uut vallajuhti, sest praegune vallavanem istub korraga nii ettevõtja kui ka vallajuhi toolil ning temaga on seotud rohkelt inetuid ärilisi probleeme.

Olen koos teiste umbusaldusavaldusele allakirjutanutega veendunud, et Elva vald vajab viivitamatult uut vallavanemat, kelle südameasjaks oleks valla elu edendamine, mitte aga isiklik äritegevus maksumaksja raha keerutades.

Vallavanem on alati ka valla esindusisik, oma valla näo looja. Tema renomee peab olema laitmatu kasvõi juba sellepärast, et vallaelanikud saaksid oma kodukoha üle uhked olla ja ei peaks oma vallajuhi tegevust häbenema. Vallavanem ei tohi kunagi unustada, et tema tööandjaks on need samad elanikud ja raha, mida ta käsutab, pärineb neilt, mitte ei ole tema isiklik.

Paraku on senise vallavanema tööstiil loonud äärmiselt komplitseeritud olukorra: vallavanem Priit Värvi ettevõtlus sipleb punktis, kus tal on maksuvõlad, ta on võlgu vallale ja raskustes lepingute täitmisega, kuid vallavanema ebasoosingusse sattumise kartuses on vallavalitsuse töötajaid sunnitud kõigest sellest mööda vaatama. Vallavanem peaks justkui teostama järelevalvet iseenda ühingutega sõlmitud lepingute üle, kuid ilmselgelt ta seda ei tee. On lubamatu, et vallavanem on vallavalitsuse töötajad sisuliselt lõastanud.

Vallavanema pidevad äriprobleemid on tekitanud Elva vallale mainekahju. Meie koostööpartnerid on juba küsinud, et mis toimub Elva vallas – miks tegeleb vallavanem hoopis isikliku ettevõtluse probleemide silumisega selle asemel, et arendada suure potentsiaaliga valda?

VALLAVANEMA FIRMA SUURIM TÖÖANDJA ON VALD?

Enne Elva vallavanemaks saamist tegutses Priit Värv ehitusettevõtjana. Tema juhitav C.T. Grupp OÜ on viimastel aastatel krooniliselt maksuvõlgades, praegu ulatub see kuni 26 000 euroni. Vallavanem Värv on seniajani ehitusfirma ainukene juhatuse liige ja kasusaaja.

Samas 2021. aasta majandusaasta aruandest selgub, et C.T. Grupi suurim tööandja oli Elva vallavalitsus, seda suuresti Puhja Seltsimaja ehitustööde tõtti. Värv sai Elva vallavanemaks 2021. novembri lõpus ja kolm päeva hiljem allkirjastas tellija esindaja Hegri Narusk Puhja Seltsimaja viimase teostatud  tööde akti, millega tekkis aga huvide konflikt. Nimelt ei nõudnud vald vallavanema ettevõttelt lepingu korrektset täitmist.

Värvi firma ei ole esitanud nõutud garantiikirja, ta ei utiliseerinud ehitusjäätmeid nõuetekohaselt, lepingut ei täidetud tähtaegselt ning kõige tipuks palus Värv Elva vallalt (ehk sisulisel iseendalt)  hankes esitatud maksumuse suurendamist. Elva volikogu liikme ja hiljem vallavanemana ei ole Värv ettevõttelt C. T. Grupp nõudnud lepingu nõuetekohast täitmist ega teostanud selle üle järelevalvet.

Nimetatud asjaolud viitavad võimalikule soodustuskelmusele ja riigihangete nõuete rikkumisele. Antud asjaolud on edastatud uurimise algatamiseks rahandusministeeriumile.

KORRALAGEDUS SPORDIKLUBIGA

Lisaks jõudsid möödunud aasta lõpul üleriigilisse ajakirjandusse Värvi probleemid mittetulundusühingu, korvpalliklubi BC Elva juhtimisega. Olles korvpalliklubi juhatuses, lasi ta sellegi ühingu võlgadesse – Eesti riigile võlgneb BC Elva 7150 ja SA-le Elva Sport ja Kultuur ulatus võlg 4606 euroni.

Elva vallavanemana osales Värv hoolimata võlgadest MTÜ-le BC Elva valla tegevustoetuse määramisel. Vallavanem oleks pidanud end sellest otsusest tagandama, kuid ta ei teinud seda ning võlgades ühingule määrati 11 730 eurot tegevustoetust.

Kuigi toetus oli mõeldud tegevuseks, siis toetuse andmise järel koondas BC Elva kõik töötajad ning lõpetas treeningud. Toetuse andmise osas on läbi viidud väärteomenetlus ning kogu asja on saatnud inetu meediakära ehk Värvi panus on Elva vallale tekitatud olulist mainekahju. Vallal on õigus nõuda eraldatud tegevustoetus tagasi, kuid tagasinõuet ei ole tänase päevani esitatud. Ei pea vist lisama, et kõik Värvi ümber toimuv on saanud Reformierakonna vaikiva heakskiidu.

Umbusaldajatena leiame, et Priit Värv ei sobi tegema Elva vallajuhi vastutusrikast tööd. Elva vallas elab 15 000 elanikku, valla eelarve on 30 miljonit ning valla palgal on 800 töötajat. Meie valda peab juhtima isik, kellele see vastutusrikas töö on jõukohane.  

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button