UUDISED

VEREVI RANNA KAITSEKS MÕELDUD PETITSIOONI ALLKIRJAD EDASTATI ELVA VALLAVALITSUSELE JA VOLIKOGULE

Eile, 20. mail edastasid petitsiooni algatajad Mirja Jõgi ja Toomas Laatsit Elva vallavalitsusele ja vallavolikogule algatusele „Päästame Verevi ranna!” kogutud 533 digiallkirja. Algatusele oma toetusallkirja andnud inimesed toetavad täismõõtmetes ujula ehitamist Elva spordihoone juurde ning sellise rannahoone rajamist Verevi äärde, mis lähtub ranna ja järve suurusest ning säästab senist looduskeskkonda ja vaateid.

Lisaks petitsiooni allkirjadele juhtisid algatuse eestvedajad oma kaaskirjas tähelepanu ka märtsikuu lõpus Facebookis toimunud küsitlusele. Ligi tuhat inimest eelistab küsitluse kohaselt näha ujulat Elva spordihoone juures. Tänaseks on toetajaid lisandunud veelgi ning oma toetushääle Facebookis on andnud kokku 1022 inimest. Kaaskirjas tuletati veel kord meelde ka Elva Piirkonnakogu toetust ujulale Elva spordihoone juures.

„Toetusnumbrid on muljet avaldavad ning inimeste arvamus kahes põhiküsimuses, st ujula asukohas ning rannahoone ehitusmahtudes ja liivaala suuruses on väga hästi kõigile teada. Seepärast palusime oma kaaskirjas Elva Vallavalitsusel ja Elva Vallavolikogul võtta heast kaasamise tavast lähtudes arvesse inimeste arvamused ning viia plaanid ellu kooskõlas inimeste selgete eelistustega,” sõnab Mirja Jõgi.

Esimene tagasiside Elva Vallavolikogu esimehelt saadud

Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets kinnitab oma tagasisides, et kindlasti võtab iga volikogu liige pöördumise teadmiseks. Samuti kinnitab ta, et vallavalitsus on koostamas ujula alternatiivsete asukohtade analüüsi, mis peaks valmis saama maikuu lõpuks. Seal on ujula asukohana kaalumisel lisaks Verevi planeeringualale ka petitsioonile allakirjutanute arvates sobivam koht, st spordihoone kõrval asuv maa-ala, kuid kaalumisel on ka teisi asukohti.

„Mul on hea meel, et vallavalitsus kaalub ja analüüsib alternatiivseid asukohti. See annab lootust, et rahva soovidega arvestatakse paremini ning vallavalitsusel näib olevat püüdlus täita koalitsioonilepingus ja ühinemislepingus antud lubadusi,” kommenteerib Mirja Jõgi, kuid toob siiski välja ka jätkuvad murekohad.

„Ma loodan siiralt, et volinikud ei piirdu ainult elvalaste tahte teadmiseks võtmisega, vaid on ja jäävad otsuste tegemisel ka näoga rahva poole. Teiseks ootan väga selget avalikku sõnumit ja kinnitust vallavalitsuselt selle kohta, et Verevi rannahoone detailplaneeringuga ei minda enne edasi, kui rannahoone maksimaalsed lubatud ehitusmahud on uuesti üle vaadatud ja kohandatud selliseks, mis jätavad alles suure osa armastatud liivarannast ja järvevaadetest. Täna sellist sõnumit vallavalitsus ei edasta, mis jätab õhku kahtluse püüdluses viia ellu arendusi läbipaistvalt ja kooskõlas elvalaste tahtega,” ütleb Mirja Jõgi.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button