UUDISED

VALLAVALITSUS TULEB VASTU PEREDELE

Elva Vallavalitsus tegi tänasel istungil vallavolikogule ettepaneku vabastada vanemad ka maikuu lasteaiakohatasust. Praeguseks on selge, et eriolukord ei lõppe 1. mail ja seega on mõistlik pikendada kohatasuvabastust.

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et ettepanek otsustati teha selleks, et tulla lastevanematele keerulises olukorras vastu. „Kuigi hoiame vastavalt Vabariigi Valitsuse soovitusele lasteaiad avatuna, leiame, et pidime siinkohal vanematele vastu tulema,“ rääkis Järveoja. Ta lisas, et vallavalitsus soovitab siiski lapsi mitte lasteaeda tuua ja teha seda vaid äärmisel vajadusel. „Ainult võimalikult palju kodus olles suudame praegusest olukorrast kiiresti välja tulla ja kogu elanikkonna tervist üheskoos hoida ning kaitsta,“ ütles vallavanem.

Elva abivallavanem Marika Saar märkis, et valitsuse tänane ettepanek kompenseerib loodetavasti vanematele märtsikuu kohatasu eest saadud arve ning et maikuu teisest poolest hakkab eriolukord siiski lahenema. „Usun, et maikuu kohatasuvabastus on paljudele peredele oluline, sest koroonakriisile järgnev majanduskriis hakkab alles hoogu koguma,“ rääkis Saar. Ta lisas, et kui mõnel perel on raskusi märtsikuu kohatasu maksmisega, siis palub ta pöörduda vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna poole.

Elva Vallavolikogule edastatud otsuse eelnõus on kirjas, et volikogu annab vallavalitsusele õiguse pikendada vajadusel lasteaiakohatasu maksmise vabastamise perioodi, kui eriolukord peaks veelgi pikenema.

Otsus tähendab, et valla eelarvesse ei laeku aprilli- ja maikuus ligi 46 000 eurot. Elva vallas on kehtestatud lasteaiakohatasu ühes kuus: Aakres 20 eurot, Valgutas, Rõngus ja Puhjas 25 eurot, Rannus ja Kongutas 30 eurot ning Elva linnas 40 eurot.

Vallavalitsus otsustas 18. märtsil vabastada lastevanemad lastehoidude ja Elva Muusikakooli ning Elva Huviala- ja Koolituskeskuse aprillikuu kohatasudest. Vastavad otsused vaatab vallavalitsus seoses eriolukorra pikenemisega üle.

Näita rohkem

Seotud artiklid

Üks kommentaar

KOMMENTAARIUM

Back to top button