UUDISED

TOOMAS LAATSIT JA MADIS ESS KIRJUTASID MÕTTEKAASLASTEGA POOLESAJA PUNKTISE PROGRAMMI ELVA ARENGUKS

Rühm Elva inimesi volikogu liikme Madis Essi ja Elva piirkonnakogu esimehe Toomas Laatsiti eestvedamisel tegi enam kui poolesajapunktise programmi Elva valla arenguks. Ühtlasi saab tekstist teada, et loodud on kodanikuühendus Ühiselt Edasi, mis „koondab Elva linnast ja vallas hoolivaid inimesi“.  Ühtlasi teatavad initsiaatorid, et oodatud on erinevate asutuste ja organisatsioonide ning vallaelanike ettepanekud antud eesmärkide täiendamiseks.

Programmist võib aru saada, et muist neist pole mõeldud niivõrd saavutamiseks valla poolt, vaid ka ettevõtete ja spordi jm organisatsioonide poolt. Erinevate ettepanekute hulgas on ka ujula rajamine spordihoone kõrvale ning Verevi järve puhastusprojekti käivitamine. Rõngu osas on uudse kõlaga ideeks viie tee risti väljaarendamine valla visiitkaardina.

Pöördumise tekst muutmata kujul:     

Kodanikuühenduse ÜHISELT EDASI eesmärgid 2021–2025 aastaks.

Kodanikuühendus ÜHISELT EDASI koondab Elva linnast ja vallast ja oma kodukohast hoolivaid inimesi. Meie ridades on kõikide eluvaldkondade esindajaid nii maalt kui linnast.

Alljärgnevalt on kirjas ideed ja ettepanekud, mis on vaja järgneva nelja aastaga meie vallas ära teha eraettevõtjate, spordiorganisatsioonide ja valla poolt. Juba praegu käib paljude asjade planeerimine, projekteerimine ja rahastusvõimaluste otsimine meie oma valla inimeste initsiatiivil.

Ootame kõigilt kodanikelt, organisatsioonidelt ja huvigruppidelt ettepanekuid ja ideid, kuidas meie kodukohta paremaks teha!

Kõik alljärgnevad tegevused on võimalik tänases Eestis järgneva nelja aastaga teoks teha!

Ainult ÜHISELT EDASI koostööd tehes saame me omale Eesti kõige parema valla, kus elada ja töötada!

1. Ehitame lubatud ujula spordihoone juurde.

2. Projekteerime ja ehitame funktsionaalse ja paraja suurusega rannahoone Verevi randa.

Alternatiivne, maksimaalselt 800 ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga rannahoone.

3. Teeme korda Verevi vettehüppetorni koos 6 x 50 m avaveebasseiniga!

4. Koostame Verevi järve puhastusprojekti ja korrastame järve.

5. Ehitame valmis Kentsi paisjärve ja loome sinna Elva kõrval alternatiivse puhkekeskuse.

6. Teeme Puhjast ja Rekust parima väljasõidusadama Emajõel.

Kentsi paisjärve taastamine on seni kulgenud vaevaliselt.

7. Teeme Rannu vallast Võrtsjärvele parima ja atraktiivseima juurdepääsuga piirkonna! Korrastame avalikud rannad ja arendame avaliku sadama Võrtsjärvele.

8. Teeme korda Rannu staadioni.

Juulis oli Rannu koolistaadion selline. Suve teisel poolel paranes staadioni ilme oluliselt.

9. Teostame Elva linnastaadioni rekonstrueerimise Eesti tasemel tippvõistluste pidamiseks 2024.

10. Teeme korda Elva suusahüppetorni koos trikisuusanõlvaga.

Elva Suusahüppemäel enam treeninguid läbi viia ei saa.

11. Projekteerime ja kaasajastame kogu Elva tänavavõrgu ja kergliiklusteedevõrgu (Peedu-Mahlamäe-Elva, Elva-Rõngu ja Rõngu-Palupera-Otepää).

12. Kujundamine Elva lauluväljaku Eesti tipptasemel kontsertide paigaks aastaks 2023.

13. Teeme valmis Elva jalgpallihalli kolme aasta jooksul.

14. Teeme valmis Elva Lasketiiru nelja aasta jooksul.

15. Rajame Ulila Tehnopargi.

Ulila Tehnopargi eskiis.

16. Valgustame Arbi männi.

17. Toome esile Hellenurme mõisa ja Mittendorff’i mälestuse Elva valla ühe vaatamisväärsusena.

18. Jätkame Elva Elamusfestivali ja Elva Kohvikutepäeva.

19. Toome ja säilitame Elvasse vähemalt 20 jalgrattavõistlust aastas.

20. Taastame Rõngu, Rannu, Puhja, Puka, Palupera ja Elva sümboolika ja kultuurilise identiteedi.

21. Rõngu viieteerist peab olema Tallinn-Otepää liinil Elva valla visiitkaart!

22. Suurendame elanike arvu Elvas ja vallas 5% võrra – 750 elaniku võrra järgmise 4 aasta jooksul!

23. Paigaldame valda 3 x 5 m LED-ekraanid kommunikatsiooni parendamiseks.

24. Lõpetame Elva valla lehe väljaandmise, ostame reklaami kohalike väljaannete käest.

25. Väärindame, valgustame ja digitaliseerime Elva Kuulsuste Pargi.

26. Teeme Spordihoonesse Elva spordi ajaloo teemalise väljapaneku!

Spordihoone galerii kõrval asub kõva pinnasega plats, kus on ruumi hoone lisaarenduseks.

27. Elva valla esindaja Kääriku Tehvandi SA nõukogusse tagasi!

28. Rajame munitsipaalarendusi ja teeme koostööd eraettevõtjatega elamukruntide rajamisel.

29. Töötame välja ja arendame Elva parkide ja haljasalade kontseptsiooni (haljastus linnas ja vallas terviklikult välja arendada).

30. Säilitame ja arendame valla haridussüsteemi.

31. Organiseerime bussitranspordi igale lapsele vähemalt alla kilomeetri kodust.

32. Tõstame koolitoidu kvaliteeti.

33. Kujundame Elva Gümnaasiumi eliitkooliks Lõuna-Tartumaal.

34. Loome kogu valla haridustöötajate kooskäimised.

35. Teeme koostööd ja mõjutame ettevõtjaid seniste “tondilosside” likvideerimiseks.

36. Jätkame tihedat koostööd Rally Estonia korraldajatega.

37. Ergutame Elva valla ettevõtlust – suurendada ettevõtete koondkäivet 10%.

38. Edendame ja arendame koostööd sõpruslinnadega ja leiame uusi koostööpartnereid.

39. Väärtustame ja väärindame Elva valla põllumehi kui olulisi maakultuuri säilitajaid.

40. Väärtustame Elva vallas olevaid toiduainetööstuseid!

41. Arendame välja kaugküttevõrgu Arbimäel.

42. Töötame ja vahetame välja Elva tänavasildid ja majanumbrid.

43. Rajame Elva disc golf´i parki korraliku parkla ja tualetid.

44. Rekonstrueerime ja ehitame lõpuni – Kirde tänavani – Arbimäe tänava.

45. Teeme Elva parkmetsadele hoolduskavad ja korrastame need

parimal viisil.

46. Rajame välituru Elvasse.

47. Renoveerime Elva jõe sillad Elva linnas.

48. Korrastame Peedu ajaloolise raudteepeatuse.

49. Toetame ja arendame Vellavere-Vitipalu sihtasutust.

50. Tutvustame Elvat kui puhta ja ilusa looduskeskkonnaga elupaika!

51. Korrastame ja ühendame matkarajad.

52. Korraldame parkimise ja korrastame valla kalmistud.

53. Tagame kogu vallas parima interneti leviala!

54. Depolitiseerime avalikud ametikohad!

55. Loome valla juhtimise juurde nõukoja, mida esindavad oma ala parimad spetsialistid.

56. Meil on haridusele baseeruv vald!

Madis Ess, Toomas Laatsit & visioonikad elvalased!

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button