UUDISED

TÄNA KOGUNEB VOLIKOGU ERAKORRALISELT ISTUNGILE: ENAM KUI KAHE AASTAGA POLE VALLAVÕIM OPOSITSIOONI ARVATES UUSI ALGATUSI TEINUD

Täna kell 16 koguneb Elva vallavolikogu opositsiooni ettepanekul erakorralisele istungile, peamiseks põhjuseks vallavõimu passiivsus ja Elvaga liitunud valdade huvide eiramine. Opositsioon on lubanud tõstatada ka Verevi rannaala planeeringu teema, kuhu nende hinnangul veekeskus ei mahtuvat.

„Uusi arendusi, mis tooks valda elanikke juurde, pole tehtud enam kui kahe aasta jooksul,“  sõnab valimisliidu Elvamaa Esimesed saadik Vahur Jaakma. „Jah, Elva keskväljak ja spordihoone on väga kenad. Kuid need on kõik eelnevate tegijate ületulnud asjad.“

Jaakmale, kes Puhjas aktiivne olnud, on hinge jäänud, et Ulila ettevõtluspargi idee võeti varasematest Puhja valla tegemistest üle, kirjutati isegi Reformierakonna programmi ja hiljem fikseeriti ka koalitsioonilepingus, kuid mitte midagi selle nimel pole tehtud. „Ja nüüd on rong läinud ka. Selle aja jooksul enam ei jõua,“ hindab Jaakma, kelle sõnul ongi nende päevakorrapunktide eesmärgiks tähelepanu juhtimine tegematajätmistele.

Vahur Jaakma Elva vallavolikogu istungil.

Teda ärritab ka, et Ulilas on lasteaiakohti puudu, laste arv kasvab, kuid korralik kolmekorruseline maja, senine kogukonnakeskus on vallal plaanis maha lammutada. Jaakma osutab, et vallavõim viitab, nagu maapiirkondades elanike arv väheneks ja seega osutub maja tarbetuks. Kuid tema sõnul on Ulila kasvava elanike ja laste arvuga, sest Tartu lähedus on suur pluss. Tartusse sõidab sealt ligikaudu veerand tundi.

Jaakma osutab veelgi vallavõimu kiuslikkusele ettevõtjate suhtes, värskeimaks näiteks Hellenurme Hooldekodu solgutamine, sest vallavalitsus ei vasta kirjadele detailplaneeringu muutmise osas.

Üks teemasid, mis opositsioonil hingel on ka vallavõimu huvi seista selle eest, et Verevi randa tuleks spaa ja ujula. „Jah, ujula on väga oluline objekt. Õigupoolest olid Puhja vallal ühinedes piltlikult öeldes ujumispüksid portfellis. Ja Elva arengu seisukohalt oleks väga oluline, et see tuleks.“ Kuid Jaakma on veendunud, et Verevi rand, kuhu vallavõim investorit ootas, on taolise spaaelementidega ujula jaoks selgelt liiga väike ja see ei mahu sinna ära ilma randa oluliselt ohverdamata. „See sobiks kusagil männimetsa sees, kus poleks ruumilisi piiranguid,“ selgitab Jaakma. Spaa-osa oleks aga vajalik, et asutus saaks end ise ülal pidada. Nelja 25-meetrise ujumisrajaga ta end ise ära ei majanda, on vaja ka veekeskuse osa, on opositsionäär veendunud.

Tõnu Aigro Elva Vallakodanikust on samuti ülikriitiline senise vallavalitsuse algatusvõime osa. „Kõige tähtsam punkt on kutsuda üles koalitsiooni üles ärkama,“ sõnab Aigro, kes osutab, et kõik praeguse vallavalitsuse ajal ellu viidu on eelkäijate ette valmistatud. „Isegi Kentsi paisjärv, mida nüüd tegema hakati, aga nüüd on linkadi-lonkadi, töö seisab, see oli kõik juba Konguta valla ajal kavades lahti kirjutatud.“ Aigro sõnul on nõrk koht abivallavanem Mikk Järv, kes arenduste nimel ja ettevõtluse huvides ei tegutse.

Tõnu Aigro loodab istungiga vallavõimu üles äratada.

Ka Aigro mainis, et talle teeb muret, et vallavõim aitab praegu ääremaastumisele kaasa. Teine mureteema oli ka tema jaoks Verevi rannaala planeering, sest kavandatud veekeskus on ranna jaoks lihtsalt liiga suur ega mahu ära.  Lisaks osutas Aigro, et suurem osa linnaelanikke eelistaks, et ujula asuks mujal, mitte Verevi rannas ja selle kohta on ka Toomas Laatsiti poolt uuring tehtud.

Kas volikogu istung erakorralisel moel on põhjendatud, küsisime ka Elva vallavolikogu esimehelt Maano Koemetsalt (SDE). „Tõstatatud teemad on volikogutöö igapäevased teemad, mõned neist ka kaugemale vaatavad teemad. Kui volikogu liige tunneb, et tal pole vajalikku infot, siis on ikka istung põhjendatud,“ ütles Koemets, kes osutas, et tema ise on nende teemade kohta saanud teavet piisavalt. Koemets mainis, et mõistagi toob lisaistung kaasa lisakulusid, kuid nendega on arvestatud.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button