UUDISED

RÕNGU JA UDERNA HOOLDEKODUDE NÕUKOGUD OTSUSTASID ALUSTADA ÜHINEMIST

SA Rõngu Hooldekodu ja SA Uderna Hooldekodu nõukogu liikmed otsustasid veebruari alguses peetud koosolekul alustada kahe hooldekodu ühendamist üheks sihtasutuseks.

Uderna ja Rõngu hooldekodude nõukogu esimehe Hillar Hänilase sõnul räägivad ühinemise kasuks mitmeks erinevad asjaolud, kuid eelkõige vajadus pidada sammu pidevalt kasvavate kuludega. „Oluliste põhjustena saab välja tuua nii kaasaegse juhtimisstruktuuri loomise vajaduse kui tõsiasja, et juulis jõustunud riiklik hooldereform paneb Elva vallale senisest suurema rahalise koormuse. Mis omakorda tingib vajaduse üle vaadata administratiivsete ametikohtade korralduse,“ ütles Hänilane. „Praegu on kindlalt selge asjaolu, et liitmise tulemusel säilivad kõik hooldustöötajate ametikohad, sest uue sihtasutuse puhul jätkavad tööd mõlemate asutuste majad endises mahus ehk klientide arv ei muutu.“

Hetkel on nõukogu juba võrdsustanud Uderna hooldustöötajate palgad Rõngu hooldekodu hooldustöötajate palkadega. Liitsihtasutuse administratiivsete ametikohtade ja muude kulude osas analüüsib nõukogu koostöös mõlema hooldekodu juhatusega võimalikke kokkuhoiukohti, pakkudes välja uue struktuuri. Samuti ühtlustatakse ühendsihtasutuses hooldustööd toetavate digiteenuste spektrit ja kvaliteeti. „Näiteks on võimalik viia hooldusplaanid digitaalsele platvormile,“ ütles Hänilane. Nõukogu esimehe sõnul on kahe eraldi sihtasutuse pidamine end siiani õigustanud ning hooldekodude juhatused on teinud mõlema asutuse arendamisel südamega tööd. „Uderna puhul saame kindlasti esile tõsta mõisahoone korrastamisega seonduvat, Rõngus asuvad hooldekodu juures näiteks ka perearstikeskuse ruumid. Hetkel on aga kätte jõudnud aeg, mil kaks asutust oleks mõistlik koondada ühe ja optimaalsema juhtimise alla.“ 

Kokku on kahes hooldekodus 129 klienti, hooldustöötajaid on Rõngus 18 ja Udernas 9. 2002. aastal asutatud SA Rõngu Hooldekodu asub Rõngu alevi keskmes ja eelmisel nädalal lisandus endise valla teenuskeskuse ruumidesse viis kohta.

SA Uderna Hooldekodu asub 1880. aastal ehitatud ajaloolises Uderna mõisas. Ööpäevaringset hoolekandeteenust pakkuv sihtasutus on loodud eakatele ja puuetega inimestele, kellel on erinevatel põhjustel raskusi iseseisva eluga toimetulekuks.

Sihtasutuse kõrgemaks organiks on viieliikmeline nõukogu ja asutuse tööd juhib üheliikmeline juhatus. Liitumisprotsessi järgmise sammuna on kavas sõlmida liitumisleping, mille kohaselt Rõngu Hooldekoduga ühineb Uderna Hooldekodu, uue asutuse nimeks jääb SA Rõngu Hooldekodu. Liitumislepingu kiidab heaks sihtasutuse nõukogu ja kinnitab vallavolikogu. Vallavalitsuse ja nõukogu esindajad on ühinemise asjus kohtunud mõlema hooldekodu töötajatega. 

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button