UUDISED

PUHJAS OLI HULK KORTERMAJU MITU PÄEVA VEETA, KATKESTUSI ON KARTA KA EDASPIDI

Puhja kortermajade piirkonnas lõpetas puurkaev töötamise ning piirkond oli tükk aega ilma veeta. Tänaseks on taastatud endine lahendus, kus puurkaevust pumbatakse vesi mahutisse ja mahutist pumbatakse vesi asula torustikku, kuid seoses süsteemi ümberehitusega on varsti oodata veel katkestusi.

Veekatkestuse põhjuseks oli purunenud puurkaevu pump, mida eelnev veeteenuse pakkuja oli käepäraste vahenditega üritanud parandada. AS Emajõe Veevärgil ei õnnestunud Puhja kortermajade piirkonna veevarustust kiirelt taastada, sest puurkaevu rajatis tervikuna on sellises ulatuses amortiseerunud, et vajas suuremat ümberehitamist. „Samuti ei õnnestunud Puhja kortermajade piirkonda juhtida vett Puhja aleviku Hommiku tänava piirkonnast, kus AS Emajõe Veevärk on veeteenust osutanud juba üle kümne aasta, sest eelnev kortermajade piirkonna veeteenuse pakkuja oli ümber ehitanud kortermajade piirkonna veetorustiku ühenduskoha AS-ile Emajõe Veevärk kuuluva torustikuga,“ selgitab olukorda AS Emajõe Veevärk juhataja Andres Aruhein.

„Kui AS Emajõe Veevärk 1. juulil 2020 Puhja aleviku veemajanduse haldamise üle võttis, oli meil visuaalse hindamise põhjal teada, et Puhja kortermajade piirkonda teenindav puurkaev koos sealsete seadmetega on väga halvas seisus. AS Emajõe Veevärk alustas kohe uue lahenduse välja töötamist ja vajalike seadmete tellimist. Avarii juhtus AS Emajõe Veevärk õnnetuseks kaks-kolm nädalat varem, kui oli plaanis kogu joogivee tootmise süsteem ümber ehitada.“

Avarii juhtus plaanitust ümberehitustöödes veidi varem, seega ei ole kõik ümberehituseks vajalikud detailid saabunud. Sellegi poolest on Puhja aleviku kortermajade piirkonna veetarbijatele vesi käesolevaks hetkeks tagatud, kuid lähima kuu jooksul toimuvad puurkaevu juures ümberehitused – muuhulgas rajatakse joogiveepuhasti ja puhastatakse veereservuaarid ning samuti ühendatakse kokku seni eraldi olnud kaks veevarustuspiirkonda, et kahe joogiveepuhastiga saaks tagatud kogu aleviku veevarustuse toimepidevus.

Seoses ümberehituste ja joogiveepuhasti rajamisega võib lähikuudel asulas toimuda veel täiendavaid lühiajalisi veeteenuse katkestusi, millest AS Emajõe Veevärk eelnevalt teenuse tarbijaid teatavad. 2021. aasta esimeses kvartalis paigaldatakse rajatud joogiveepuhastile ka kaugjälgimise süsteem, mis saadab rajatava joogiveepuhasti võimalikest riketest joogiveepuhasti hooldajale ennetavaid teateid, et minimeerida analoogsete pikaajaliste veekatkestuste võimalikkust ning tagada asulas tervikuna stabiilselt kvaliteetne veeteenus.

AS Emajõe Veevärk soovib Puhja aleviku elanikele seniks kannatlikku meelt ja vabandab ümberehituste käigus tekkida võivate ebameeldivuste pärast.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button