UUDISED

PRIIT VÄRVI VASTULAUSE PÄRINGULE VALLALT SAADUD HANKELEPINGUTE TEEMAL

„Ma olen kindel, et Elva valla ametnikud järgivad hangete korda ja kogu protsess on läbipaistev ja korrektne,“ vastab ettevõtja ja volikogu liige Priit Värv Mati Miili kriitilisele arupärimisele ehitushangete teemal, mis juhtis tähelepanu huvide konflikti võimalusele. „Ühtegi riigi- või lihthanget, millel oleme osalenud, minule teadaolevalt teiste osalejate poolt vaidlustatud ei ole.“ Vastulause tekst järgnevalt.

Kommenteerin antud teemat selliselt, et C.T. Grupp OÜ on 2009. aastal asutatud ehitusettevõte, mille põhitegevuseks on elamute ja mitteeluhoonete ehitamine. Ehitus ja remonditööde teostamine on meie igapäevatöö ja minu põhitöö. 

Kuna meie meeskond koosneb eranditult Elva valla inimestest, siis oleme suuremate kulutuste vältimiseks vaikimisi lugenud enda tööpiirkonnaks ca 40-50 km raadiuses ümber Elva linna, kuid aastate jooksul oleme teinud töid ka Võrus, Jõgeval, Põltsamaal, Märjamaal, Pärnus jne.

Viimasel viiel-kuuel aastal oleme püüdnud kaugemaid projekte vältida, sest meie inimestel on pered, kelle juures õhtuti olla ning hobid, mida vabal ajal harrastada. Oleme läbi aastate osalenud nii varasemalt Elva linna ning ümberkaudsete valdade kui ka praeguse Elva vallavalitsuse poolt korraldatud hangetel, juhul kui meil on selleks olnud võimalust ja ressurssi. Paljud oleme kaotanud, mõned oleme võitnud.

Suurusjärk 360 000 eurot viimase nelja aasta jooksul, millest artiklis on räägitud, on õige. Sellest ca 180 000 ehk poole moodustab hetkel töös olev riigihanke objekt, milleks on Puhja seltsimaja fassaadi rekonstrueerimine ning 2018. aastal võitsime läbi riigihanke Konguta sotsiaalmaja “Tareke” rekonstrueerimistööd maksumusega ca 135 000 eurot. Lisaks riigihangetele on olnud kümneid lihthankeid, millel oleme osalenud ja mõned neist oleme ka võitnud ja teostanud. 

Täiendavat rahastust töödele tehtud ei ole. Küll on vanade hoonete rekonstrueerimisel paaril korral ette tulnud asjaolusid, mida ei saanud ette näha ei tööde tellija ega ka töövõtja. Nende kohta on tehtud eraldi kalkulatsioonid, mis on kooskõlastatud osapooltega ning dokumenteeritud. Kõik riigihanked on avaldatud riigihangete registris ning avatud osalemiseks kõikidele ettevõtetele, kes soovivad.

Lihthangete puhul on tegemist üldjuhul kas kutsega hankele või lihtsalt hinnapäringuga. Kui C.T. Grupp OÜ on osutunud lihthankel võitjaks, siis ma tõesti ei ole pidanud vajalikuks teha eraldi päringuid, et kes veel osales või milline oli nende pakutud maksumused, aga olen kindel, et Elva valla ametnikud järgivad hangete korda ja kogu protsess on läbipaistev ja korrektne.

Kõikide hangete puhul on kõikidel osalejatel, hanke tulemused kahtluste korral võimalik vaidlustada, kuid ühtegi riigi- ega lihthanget, millel meie oleme osalenud, minule teadaolevalt teiste osalejate poolt vaidlustatud ei ole. Nii riigi- kui lihthangete puhul on olnud võitja peamiseks kriteeriumiks madalaim hind.

Priit Värv on Elva vallavolikogu liige ja ei tööta Elva vallavalitsuses. Priit Värv ei ole osale Elva vallavalitsuse ega selle allasutuse poolt tehtud ehitus- ja remonditööde hangete koostamisel, menetlemisel ega võitja valimisel ehk ei saa rääkida huvide konfliktist.

Riigihankel võidetud Puhja seltsimaja rekonstrueerimistööde teostamiseks on C.T. Grupp OÜ`l olemas vastavad load ja pädevus. Hoone rekonstrueerimiseks on olemas projekt ning väljastatud on ehitusluba.

Varem samal teemal: “Mati Miil tunneb huvi vallavolinik Priit Värvi ja valla vaheliste tehingute seaduslikkuse vastu” (22.08.2021)

Näita rohkem

Seotud artiklid

Üks kommentaar

KOMMENTAARIUM

Back to top button